dilluns, 8 de desembre de 2008

PARC MILITAR, SOLUCIÓ JA!

Des del col·lectiu del BLOC ja ho hem dit als plenaris municipals i ara també ho diem al carrer. Volem una solució per als terrenys de l'antic quarter militar I no ho diem per caprici sinó perquè és la zona més degradada del poble, perquè qualsevol dia passarà una desgràcia a les intal·lacions, que es troben en estat ruïnós, perquè només cal requalificar el terreny de militar a urbà i aprovar unes bases que regulen l'ús de la zona i la seua edificabilitat...
Quan el BLOC va tindre l'alcaldia del poble ja es van fer tots els tràmits buscant sempre la màxima rapidesa però sobretot la transparència. Només va faltar el vist-i-plau del plenari i és que, el regidors del PSOE i mig PP van votar en contra una i altra vegada al·legant motius sense trellat.

Les persones que ens estimem el poble i que patim cada dia les carències de serveis de qualitat no parem de demanar que es done una eixida a aquests més de 70.000 m2 on s'hi podria construir un ambulatori nou, una gran zona verda, un auditori on fer teatre en condicions i a més no caldria destruir més zones d'horta productiva per fer vivendes.

En el darrer ple municipal, la regidora del BLOC, Mª Josep Amigó i també diversos veïns,va preguntar a l'equip de govern sobre el tema. La resposta fou breu, a finals de novembre es tindrà més informació. Estem a principis de desembre i encara no es sap res.

Ja no caben més excuses, solució JA!