dissabte, 24 de desembre de 2011

dimarts, 20 de desembre de 2011

divendres, 9 de desembre de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (2A PART): PREGUNTES DEL BLOC i algunes respostes.

Les preguntes i precs del BLOC en el ple ordinari del mes de novembre foren les següents
De les preguntes pendents del ple anterior, l'alcalde explica que enguany es farà l'inventari de béns de l'ajutnament, que està estudiant la proposta de reordenació de trànsit del BLOC i que encara no ha trobat el CD on estaven els plànols i que es rescindirà el contracte amb l'empresa de neteja viària i de jardineria pràximament deixant sense auditar les deficiències en el servei i sense celebrar el ple extraordinari que el BLOC va demanar fa més d'un any.

Pregunta 1- Han presentat vostés algun tipus de queixa en la Conselleria d'Educació, per les deficiències dels barracons? Si es així demanem en una còpia de la mateixa. Resposta: No s'ha presentat cap queixa formal per escrit perquè la empresa ho ha reparat amb rapidesa. Prec: Que es pose una queixa formal perquè els barracons porten quatre dies instal·lats i ja presenten deficiències.

Pregunta 2- Al fil de l'anterior pregunta, tenim alguna notícia de per a quan l'ampliació de la nostra escola. Sap la regidora si l'ampliació de l'escola de Bonrepòs i Mirambell està inclosa en els pressupostos de la Generalitat 2012? Resposta: Hace unos 15 días vino el subdirector territorial Ramón Esteban a tomar medidas y para empezar a preparar el proyecto. En el borrador del presupuesto no figuran los detalles de los pueblos. En 3 meses que llevamos hemos hecho más que durante el gobierno socialista. BLOC: Això ja ho vorem perquè les paraules se les endú el vent i des del BLOC no sabem a quines mesures es refereix. Esperem que el que diu siga de veres perque`els seus fills no sé a quina escola van. Els nostres van a l'escola pública de Bonrepòs i Mirambell.

Pregunta 3- Hem vist en els pressupostos que s'ha creat la plaça de tècnic en informàtica i gestor cultural? Es pensen traure les places, o el tècnic en informàtica va a continuar sent el que varen col·locar a dit? És a dir un enxufat (diu el Secretari que està sense contracte i nomena a dit). Resposta: De moment s'amplia el servei i per tant va a continuar fins que acabe.

Pregunta 4- Quan Juan l'alguatzil es va jubilar el Sr. Alcalde va dir que s'estalviaven el jornal del mateix, però també hem vist que hi ha una plaça d'ordenança, es pensa traure esta plaça? Com es va cobrirà la mateixa?  Resposta: Les funcions de l'aguatzil les fa la polícia o una contractada. La persona va entrar per cobrir una baixa maternal i ara està fent unes altres funcions. Va a continuar fent altres coses encara que es repartisquen les faenes. (S'ha creat la plaça per tant no ens anem a estalviar el jornal, tant que ho anunciar a bombo i platerets.)

Pregunta 5- En referència a la persona que fa la neteja dels barracons. Com ha estat seleccionada esta persona?  Resposta: Contestarà en el pròxim ple.

Pregunta 6- Com es que si que es va ofertar la plaça de monitor de bàsquet i futbol sala, però no la de professor de taekwondo? Per quin motiu i amb quins criteris s'ha contractat directament al fill de la regidora Trini Trives?  Resposta: L'alcalde diu que és un conveni amb l'Associació de Veïns igual que el monitor de l'escola de pilota que també el tria l'associació dels Amics de la Pilota. La regidora-alliberada i altres regidors perden les formes com sol ser habitual.

Pregunta 7- El cotxe del Sr. Alcalde té la consideració de vehicle oficial? Per què aparca al lloc reservat per als vehicles oficials? (l'alcalde sap perfectament que no pot aparcar Resposta: A partir d'ara l'aparcaré en el soterrani quan es netege.

Pregunta 8- Per quin motiu es reduïsquen les ajudes escolars si són més alumnes i les famílies estan més necessitades?  Resposta: L'alcalde diu que s'han augmentat (quan spa molt bé que s'ha reduït la partida al pressupost) amb l'excusa que els últims anys no s'han repartit. (El BLOC li recorda que és alcalde des de juny i que podia haver repartit les ajudes en setembre). L'alcalde diu que vale, que l'any que ve les repartirà (la meitat)


Pregunta 9- Veiem en els pressupostos que s'ha rescindit el contracte en l'ecoparc d'Almassera. Quan podran els veïns/es utilitzar els altres ecoparcs? Es pensa informar puntualment als veïns de quins ecoparcs podran utilitzar?  Resposta: Estem esperant a vore si l'ecoparc d'Almàssera entra en la xarxa de l'EMTRE. Quan s'aclarisca s'informarà als veïns.

Pregunta 10- Quan es va fer el parking públic del C/Maria Benlliure es va dir que era per prohibir l'estacionament en aquest carrer que té mala visibilitat i alliberar el carrer de cotxes. Per què encara no s'ha prohibit aparcar en este carrer?  Resposta: Quan estudiem el nou pla de circulació, ho mirarem, de moment no anem a modificar (es seguirà podent aparcar)

Prec 1- Respecte al Butlletí d'Informació Municipal un prec, quan se'ns demane un article i el publiquen 2 mesos després, facen el favor de preguntar-nos si volem canviar alguna cosa, perquè en l'últim article, escrit al mes de setembre el Bloc felicitava les festes i es va publicar quan estes ja havien acabat.  Resposta: No tornarà a passar.

Pregunta 11- Perquè es pressuposta la carpa de festes en 6.600 € si el regidor ha dit que havia estalviat tants diners? I en el Butlletí d'informació municipal va publicar que li havia costat 4.950 €?  Resposta: L'alcalde argumenta que es necessita una carpa més gran.

Pregunta 12- Festes: hi han moltes coses que no s'han publicat en el BiM i ens agradaria saber el seu cost: Truita gegant, espectacle de Rosita Amores, cost setmana dels majors, disco mòvil dia 1, espectacle Pedro Reyes, cavalcada, pinxo espanyol, fira de comerç, espectacle Habano, ball dia 9 i correfocs, la Fira de comerç...  Resposta: Es contestarà per escrit en el pròxim ple.

Pregunta 13- La Generalitat li ha pagat a Villegas el plan Confiança corresponent a l'edifici multiusos?  Resposta: Només 3 certificacions d'obra, falten unes altres 3. (Estos impagaments són els que fan quebrar les empreses que treballen per a la Generalitat)

Pregunta 14- Com que el PP ha votat en contra de la moció del PSOE de la violència de gènere, li pregunte si sap vosté que el passat dia 25, dia contra la violència de gènere, el Sr. Lòpez Jaraba, Director de Canal 9, va assistir a un acte en contra de la violència de gènere, i este mateix Sr. ha segut encobridor d'un agressor sexual, el Sr. Vicente Sanz, per l'acaçament a unes treballadores de Canal 9.  Resposta: Part dels regidors i regidores del PP tornen a dir improperis i a malparlar per lo "bajinis".


Prec 2-  Vull recordar-los als regidors del PP que no saben qui es Enric Valor ni els importa que ha estat la AVL (majoritàriament del PP) la que hi ha proposat l'any 2011 com any del Centenari d'Enric Valor.  

Prec 3- Dir-los a tots els regidors de l'equip de govern, que cal tenir aguant i sr capaç d'assumir les crítiques, i que no val dir “estoy hasta los cojones”. Cal ser capaç d'aguantar les intervencions i les preguntes dels regidors de l'oposició, perquè som oposició i estem en el dret i deure de fer control a la gestió de l'equip de govern. Aprenguen vostés a tolerar les crítiques i siguen més respectuosos amb els partits de l'oposició.

Prec 4- I una última cosa, al BLOC no ens val el “yo lo hago porque tu lo hacías”, si als regidors del PP no els semblava bé el que feien abans els regidors del PSOE, no ens val que ara ho facen vostés emparant-se en el jo ho faig perquè tu ho feies. 

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI 30 DE NOVEMBRE

El passat 30 de novembre se celebrà el ple ordinari de novembre.Si no pogueres anar però t'interessa el que allí es va tractar, ens hem pres la molèstia de fer-te una minicrònica, punt per punt.1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
Les actes es van aprovar per unanimitat encara que es va puntualitzar que hauria de constar en acta els debats previs a les votacions.

2- Pressupost 2012
Pots visualitzar i llegir l'argumentació del vot contrari del BLOC clicant ací. El pressupost s'aprovà amb l'únic vot favorable dels regidors i regidores del PP i el vot contrari del BLOC i el PSOE.

3- Al·legacions d'Urbe Construcciones a l'acord plenari de 28 de juliol de 2011
Es van desestimar les al·legacions presentades per aquesta empresa en relació al PAI del Sector 1. El BLOC va votar sí a desestimar aquestes al·legacions perquè pensem que aquest PAI no té sentit amb la quantitat de vivendes buides que hi ha al poble i solars sense edificar. Cal preservar l'horta productiva, que és el menjar i benestar per als nostres fills.

4- Modificació tarifes clavegueram

El BLOC demana que es vote en contra perquè no hi ha cap raó per augmentar les tarifes en aquestos temps de crisi en què les famílies passen més dificultats per arribar a final de mes. 

5- Mocions

El BLOC vam presentar 2 mocions: 

- Moció per demanar a l'estat la modificació de la Llei Hipotecària per permetre la dació en pagament. Pots llegir el text sencer clicant ací. Es va aprovar per unanimitat.
- Moció per aprovar una normativa de la pàgina de facebook de l'Ajuntament. Com el PP en va proposar una d'alternativa es va acordar fer una comissió per estudiar les dos propostes i fer-ne una consensuada.

El PSOE en va presentar 4: 

- Moció per demanar a la Generalitat que pague la part que li correspon dels contractes del programa ENCORP i PAMER. S'aprovà per unanimitat.
- Moció per instar a l'ajuntament a executar la partida destinada a dotar la piscina d'un ascensor per a discapacitats. S'aprovà però el BLOC es va abstindre per demanar que sempre que es faça una inversió pública s'adjunte un estudi de necessitat.
- Moció per fer-li un homenatge a l'escriptor Enric Valor amb motiu del centenari del seu naixement. Aquesta proposta fou rebutjada amb els vots en contra del PP i els vots a favor del BLOC i del PSOE. El senyor alcalde va fer bandera de la seua ignorància en dir que era un polític català i els regidors i regidores del PP van actuar com a uns autèntics analfabets i antivalencians. El BLOC i moltes de les persones presents en el públic vam sentir una gran vergonya i pena per comptar amb persones tan incultes i maleducades entre els nostres governants.
- Moció per demanar que es destinen més recursos per a la lluita contra la violència de gènere. Es va aprovar amb els vots a favor del BLOC i PSOE i l'abstenció del PP que no estava d'acord en les crítiques a les retallades de la Generalitat en aquest tema. és una llàstima que avantposen els interessos partidistes a un tema tan important,q ue està costant la vida i la salut a moltíssimes dones.

8- Precs i preguntes

 Les preguntes del BLOC les pots llegir a la següent entrada.

divendres, 2 de desembre de 2011

INTERVENCIÓ BLOC PLE DE PRESSUPOSTOS 2012


dimecres, 30 de novembre de 2011

dilluns, 28 de novembre de 2011

PLE ORDINARI DIMECRES 20:30H

Dimecres 30 de novembre a les 20:30h se celebrarà el ple ordinari del mes de novembre amb el següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
2- Pressupost 2012
3- Al·legacions d'Urbe Construcciones a l'acord plenari de 28 de juliol de 2011
4- Modificació tarifes clavegueram
5- Informes de presidència
6- Informes organismes supramunicipals
7- Mocions
8- Precs i preguntes

Ja saps que en els plens ordinaris és l'únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament  l'alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d'intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t'ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.

dijous, 24 de novembre de 2011

ES POT TINDRE MÉS POCA VERGONYA?


La nostra veu no la callen les urnes, som protagonistes del nostre present i el nostre futur.

Vine al plenari, no et calles el què penses!

dilluns, 21 de novembre de 2011

SI , SI , SI COMPROMÍS A MADRID!


Gràcies als 185 veïns i veïnes que amb el vostre vot heu contribuït a fer història!
Per primera vegada en la democràcia tindrem un diputat valencianista, d'esquerres i ecologista al Congrés dels diputats.

Els resultats al nostre poble han segut molt bons, hem triplicat els vots de fa 2 anys i el percentatge que ha obtés Compromís és del 9,02%, el més alt de tota la comarca de l'Horta Nord.

El nostre somni s'ha fet realitat i vos assegurem que no vos arrepentireu mai d'haver apostat pel nostre projecte.

Moltíssimes gràcies i a treballar!

dijous, 10 de novembre de 2011

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE: TOTS I TOTES A VALÈNCIA!


Anirem una bona colla des del poble, si vols comaprtir cotxe amb nosaltres, deixa'ns un comentari ací baix i quedem!

dilluns, 7 de novembre de 2011

EL PROGRAMA ELECTORAL DE COMPROMÍSEl nostre programa per a les eleccions generals de 2011 és un programa construït des de la participació de les persones que donen suport a la nostra candidatura, és un programa dinàmic que s’actualitza amb les propostes dels nostres votants. Parteix de l’evidència que, en un món obert i en comunicació, tots i totes comptem per igual i som el centre de les xarxes que, individualment o col·lectiva, hem anat teixint al llarg del temps.

És un programa concebut de manera panoràmica i, per tant, hi trobareu reiteracions perquè la realitat s’aborda com un complex divers i entrellaçat. Les nostres propostes s’acosten a la realitat com si fóra una càmera cinematogràfica que fa un tràveling per a captar tots els elements presents: primer es fixa en l’espai, en el terra que ens sustenta i que hem de cuidar; després passa a mirar la persona i els drets més immediats que precisa per al reconeixement de la seua autonomia, i, per últim, s'atura en la societat i en els instruments que fan possible la seua existència i cohesió.

Espai, persona i societat són, doncs, els eixos que articulen la nostra iniciativa política. La solidaritat, la igualtat en la pluralitat, la sostenibilitat i el foment de la participació democràtica, són els principis que la guien.

diumenge, 6 de novembre de 2011

dimarts, 1 de novembre de 2011

EL DISSABTE TENIM UNA CITA, ENTRE TOTS I TOTES HO FAREM POSSIBLE!JOAN BALDOVÍ UNA VEU VALENCIANA I VALENCIANISTA 
A MADRID!

dissabte, 22 d’octubre de 2011

JOAN BALDOVÍ, CANDIDAT DE COMPROMÍS A CANAL 9


I també podeu llegir l'entrevista que li fan al diari econòmic Valencia Plaza clicant al següent enllaç

dijous, 6 d’octubre de 2011

PLE EXTRAORDINARI: LES RAONS DEL BLOC PER VOTAR NO


El dimecres 5 d'octubre se celebrà un ple extraordinari a petició de l'alcalde per aprovar, aprofitant la majoria absoluta, la modificació d'una ordenança municipal de 1983 en què es permetia a l'alcalde/alcaldessa i als regidors/es de l'ajuntament assistir a les processons d'acord amb les seues creences però no presidir-les.

Al vídeo pots escoltar íntegrament la intervenció de Mª José Amigó (BLOC) en el ple on s'explica clarament quina és la posició que defensem i que va fer que votàrem no a la modificació proposada.

AVALA COMPROMÍS

Dissabte 8 d'octubre a partir de les 11h 
estarem al mercat municipal replegant signatures
ens acompanyes?


Tenim fins al dia 12 d'octubre per replegar signatures, totes són necessàries, 
implica't en la plega!

divendres, 30 de setembre de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (2A PART): PREGUNTES DEL BLOC i algunes respostes.

 1. Pregunta: La porteria de futbet està des del mes de maig abandonada al camp de futbol, per què noestà instal·lada al seu lloc (festòdrom del polígon)? Resposta: No s'instal·larà fins que no tinga una malla perquè no s'escapen els balons. Quina excusa més tonta, però si els xiquets juguen igual col·locant pedres? Aleshores quan posaran la xàrcia?
 2. Pregunta: Ja s'han estudiat la proposta de reordenació del trànsit que presentà el BLOC? Resposta: NO, no se l'han estudiat.
 3. Pregunta: Ja han comprovat quin és el c/Vicent Andrés Estellés i que no és c/Mar ? Resposta: No.
 4. Pregunta: Ja s'han plantejat començar a fer l'inventari de Béns de l'Ajuntament? Resposta: No.
 5. Pregunta: Tenen previst fer un catàleg de Béns patrimonials com exigeix la llei de Patrimoni Valencià? Resposta: Si, algun dia.
 6. Pregunta: Ja s'han llegit la proposta de normes del Facebook presentada pel BLOC en l'anterior plenari? Resposta: No.
 7. Pregunta: La regidora d'educació no va contestar a la pregunta "quan de temps estaran els barracons a l'escola", pensa contestar-nos?  Resposta: No.
 8. Pregunta del BLOC: De qui és el solar on s'ha anunciat que s'ubicaran els pàrquings públics? Quin és l'acord amb el propietari? Resposta: És d'unes persones que "amablement" han cedit els solars a canvi de no pagar l'IBI, bueno un sí que el pagarà i l'altre no. El BLOC pensem que aquesta iniciativa perjudica els interessos del poble i no s'ha fet cap estudi de necessitats d'aparcament.
 9. Pregunta: Festes: S'ha fet el programa de festes conjuntament amb el rector per què mai havíem vist tantes misses? Resposta: Jajajajaj, perquè no quadrava amb el "Full Parroquial" i se li va oferir posar els actes religioso al programa.
 10. Pregunta: Quant han costat les festes d'enguany? Més o menys que l'any anterior?                                    Resposta: "A igual presupuesto más festejos".
 11. Pregunta: El BLOC va preguntar fa mes d'un any sobre quan es retiraran les torres de mitja tensió dels parcs infantils, la Sra Trives va insistir moltíssim quan estava en la oposició en que eren un perill mortal per als xiquets del poble (el BLOC també ho considerava així). Quan es van a retirar? Resposta: Tenim 4 anys per davant, vosaltres (referint-se al PSOE) heu tingut molts anys i no ho heu fet.
 12. Pregunta: S'ha fet la neteja anual dels imbornals per previndre inundacions? Si no és així, per què no s'ha fet? Es farà abans que torne a ploure? Resposta de la Sra Trives: se hizo en julio, se ha hecho esta esmana y se volverá a hacer cuando haga falta. L'alcalde li recorda que estan parlant dels imbornals. A açò no contesten.
 13. Pregunta: L'anterior equip de govern es va negar a convocar un ple extraordinari per a analitzar el compliment de contracte de l'empresa de jardineria. Pensa convocar-lo l'actual alcalde (el PP també va votar a favor de la celebració)? No contesten.


Com veieu les respostes són o tirar balons fora o directament menysprear al BLOC contestant simplement NO a preguntes que requereixen una explicació.

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI 27 DE SETEMBRE


El passat dimarts 27 de setembre a les 20:30h es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Es van anar desenvolupant els següents punts:

   1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
   Només hi havia 2 actes. Maria José Amigó demana que es corrija una intervernció seua sobre l'edifici multifuncional. Ha de quedar clar que el BLOC no està en contra de l'edifici sinó del projecte aprovat perquè el que volíem era la rehabilitació de l'antic ajuntament.

   2.- Modificació de la taxa de l'escola esportiva.
La proposta de l'equip de govern és fer gratuïta l'accés a les persones majors i la gimnàstica de manteniment i pujar al doble la taxa anual de les activitats infantils. La resta d'activitats continuen amb el mateix preu i s'amplia l'oferta a Taekwondo. El BLOC pregunta quin és el criteri per pujar el 100% les activitats infantils i altres ara són gratuïtes. A més proposa que es podrien ofertar descomptes a les famílies amb més d'un membre apuntat. Així mateix demana concreció i transparència en les contractacions dels monitors.  L'alcalde respon que la pujada és per comprar equipacions i que la baixada en la gimnàstica de manteniment és una promesa electoral que ell ha de complir.  S'aprova amb els vots del PP, el BLOC i el PSOE voten en contra.


   3.- Nomenament representants ciutats pel clima.


Desde 2009 el poble és una ciutat pel clima. Paguem una quota i no s'han activitats. Calia renovar el representar i el PP proposa a Fernando Traver. El BLOC pensem qeu el que cal és reactivar l'Agenda 21 local i el Fòrum ciutadà, estes plataformes no són locals i no serveixen per res. S'aprova amb els vots del PP i la resta s'absté.


   4.- Baixa xarxa joves.net


Des de fa anys el poble estava inscrit a la xarxa Joves.net. No es feien activitats al poble i es pagava una quota de 2500 euros anuals. La proposta de l'equip de govern és donar-se de baixa. El BLOC pensem que igual que en el punt anterior els pobles menuts necessiten una vertebració més a nivell mancomunat amb els pobles del voltant, per això proposem que ens donem de baixa però que es facen més activitats per a joves des de la Mancomunitat del Carraixet. S'aprova donar-se de baixa dela xarxa joves.net per unanimitat.


5.- Reconeixement extrajudicial quota 2007 AHNAR


Durant l'alcaldia del BLOC es va signar un conveni amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats de l'Horta Nord (AHNAR) on l'entita es comprometia a fer un seguit d'activitats de prevenció i informació a canvi d'una subvenció. En el 2008 l'alcaldessa "socialista" va decidir unilateralment rescindir el contracte i no pagar la subvenció de 2007 (aquesta qüestió hauria d'haver-se decidit al ple) amb l'excusa de que no havien realitzat les activitats. L'associació va presentar la jutificació de les activitats que van fer i han estat reunint-se amb l'alcalde anterior per demanar el pagament de la quota. El BLOC opina que la tasca d'aquesta associació és molt important tant d'ajuda als afectats com de prevenció per tant s'ha de pagar i punt. S'aprova amb els vots en contra del PSOE que es nega a pagar per no deixar en evidència la seua mala gestió.


En aquest moment, el Sr alcalde pretén colar un nou punt a l'ordre del dia: Modificar l'acord de 1983 per poder anar a presidir les processons amb la vara de mando. Maria José Amigó(BLOC) li explica que no és urgent, que ja ho sabia des de feia mesos i que ho haurà de decidir en un altre ple. L'alcalde fa una interpretació lliure de la Cosntitució Espanyola obviant el terme aconfessional i diu que convocarà un ple extraordinari.


6.- Informes de presidència


1) Venda i consum de beguda a la via pública: Han aprovat a la Junta de Govern Local que es necessitarà un permís municipal i una assegurança de responsabilitats civil (es comprometen a posar facilitats des de l'ajuntament)
2) Tenen previst muntar una Fira Comercial per tal de promoure el comerç local en Octubre.


7.- Informes organismes supramunicipals


1) L'alcalde explica que va assistir a la reunió de l'EMTRE (i votà a favor de pujar la taxa de fem per coherència amb el PP). Vergonyós Sr. Alcalde que tots paguem la mala gestió perquè es forren el seus  directius.


8.- Mocions


El BLOC presenta 2 mocions:


- La primera demanant que se suprimisca l'augment de la taxa de fem per considerar que no pot ser que els ciutadans paguem la mala gestió dels polítics del PP (són els que tenen majoria absoluta a l'ens des de fa molts anys).  Es rebutja amb els vots del PP (6 vots).


- L'altra en contra de la reforma exprés de la Constitució per limitar el deute i demana que en tot cas s'hauria de fer un referèndum per validar o no la modificació. El BLOC explica que no pot ser que aquest tipus de reformes les dicten els mercats i els dos grans partits es posen d'acord en 24h sense comptar amb la resta de representants ni amb la ciutadania. Aquesta reforma afecta tant a l'estat, com a les comunitats autònomes com als ajuntaments. Es rebutja amb els vots del PP (6vots), l'abstenció del PSOE (4vots). El BLOC vota a favor.


9.- Precs i preguntes
  
Les preguntes del BLOC les podeu llegir a la següent entrada.

dimecres, 28 de setembre de 2011

ARTICLE OPINIÓ BLOC PER A LA REVISTA "EL POBLE" OCTUBRE 2011

Acabat l'estiu i arribada la tardor, tots tornem a la nostra rutina, al nostre poble, al nostre treball, i els xiquets i xiquetes tornen a l'escola. Malauradament aquest curs escolar arranca amb problemes greus: falta d'infraestructures i retall de mestres i professors a tot el País. A Bonrepòs i Mirambell, també hem començat el curs escolar amb una mala notícia, els alumnes de segon de primària passaran l'any en barracons. La Conselleria d'Educació ens ha instal·lat 2 barracons al pati de l'escola, bo, els anomenen “aulas prefabricadas”, però són el que són, barracons. El BLOC hem preguntat quan es farà l'ampliació i si tenen garanties de què no se n'instal·laran més i el PP “no sabe no contesta”. Aprofitem estes línies per recordar-li al PP que les promeses electorals estan per a complir-les. El BLOC seguirem preguntant en tots els plens perquè ja sabem com se les gasta la Conselleria: en Almàssera començaren per 2 i ja tenen 5 barracons.
A més des de fa tres mesos, des què governa el PP, s'estan produint actuacions poc transparents. Una d'estes és la contractació que s'ha fet d'alguns treballadors, sense cap tipus de selecció, totalment a dit. El BLOC hem preguntat sobre estes contractacions i l'alcalde ha respost “jo faig el que considere convenient”. Pensem que és una falta de respecte per a les 387 persones del poble que estan parades, que no puguen ni optar a un lloc de treball que s'hauria de seleccionar d'una convocatòria pública. L'ajuntament no és l'empresa de l'alcalde ni de la regidora de Benestar Social, no és una agència de col·locació de familiars i “amiguitos del alma”, és una institució pública que ha de funcionar de forma transparent i seguint procediments democràtics.
Ara vénen les nostres festes majors i el nou equip de govern les ha organitzades de la manera que ha cregut més convenient, hi ha coses que podem compartir, però moltes altres no. Esperem que el PP recorde que vivim en un estat aconfessional i que convé respectar els acords de ple. Si volem que Bonrepòs i Mirambell comence a ser un poble modern, un poble del segle XXI, comencem per separar les competències. Senyor alcalde, vosté representa a tots els veïns i veïnes, no sols als que l'han votat.

Els vostres veïns i veïnes del BLOC vos desitgem unes bones festes majors!!!

dimecres, 21 de setembre de 2011

DIMECRES 28 DE SETEMBRE: PLE ORDINARI. Vine a l'Assemblea!

Dimecres 28 de setembre a les 20h se celebrarà el ple ordinari del mes de setembre amb el següent ordre del dia:


1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
2- Modificació taxa escola esportiva
3- Nomenament de representant per a la Xarxa de ciutats pel Clima
4- Baixa Xarxa Joves.net
5- Reconeixement extrajudicial de crèdits quota 2007 AHNAR
6.- Ordenança reguladora de la venda i consum de begudes alcohòliques a la via pública.
7- Informes de presidència
8- Informes organismes supramunicipals
9- Mocions
10- Precs i preguntes

Ja saps que en els plens ordinaris és l'únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament  l'alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d'intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t'ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.


El dilluns dia 26 de setembre el BLOC de Bonrepòs i Mirambell et convida a:
Assemblea Oberta: Què es parlarà al plenari? Tu què opines? Què proposarà el BLOC?


Si vols participar escriu-nos un correu electrònic a bimbloc@gmail.com i t'informarem de l'hora i el lloc d'encontre

ACTIVITATS CAP DE SETMANA: CULTURA POPULAR, BICICLETA, FIRES I FESTES

Divendres i dissabte al carrer Dr Fleming
11a FESTA DE LA CULTURA POPULAR


Tallers, pilota, fanalets de meló, jocs populars, sopar de germanor i concert-ball al carrer!


més info: Associació Cultural MacarellaDissabte 24 setembre nit Sala Wah-Wah (València ciutat)
Concert No frosth+ Sexy Sadie 

entrades anticipades clicant ací

Diumenge 25 de setembre 11h plaça de l'ajuntament de Massalfassar
A LA MAR EN BICI
El Bloc reivindiquem unes comunicacions segures des dels pobles a la platja, els Bonrepòs i Mirambell quedem a l'estació del metro de Museros a les 10:30h

I també està FIMEL 2011 (Meliana) i les primeres activitats de les festes del poble!dimecres, 14 de setembre de 2011

ACTIVITATS CAP DE SETMANA: TEATRE, MÚSICA i BICICLETA

14-18 de setembre
22a Mostra internacional de Mim a Sueca (Ribera baixa)
pels carrers i edificis del poble

Si t'agrada el teatre, no pots faltar a la mostra de MiM, espectacles totalment gratuïts en places i edificis singulars, cursets amb grans professionals...

Més info clicant ací


17 de setembre a partir de les 22h
XVIII NIT DE ROCK ALBALAT
Kólico, Besugo, Tashkenti, Animals de séquia, Mafarka i 33 d'envit
Organitza: Col·lectiu Jove Albalat

Si t'agrada la música en directe i escoltar grups de rock, punk i ska valencians, tens una cita al Parc de l'Estació d'Albalat. Concert gratuït, begudes i entrepans a preus populars.


18 de setembre a les 19h Plaça del Poble
Encontre de Bandes de Música de la Mancomunitats del Carraixet

Si t'agrada la música, gaudiràs de la festa amb les bandes d'Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Tavernes Blanques i Vinalesa


17 al 22 de setembre
Setmana de la Mobilitat Sostenible a València

Taller, bicicrítica al Saler, entrega dels premis Bicicurts 2011, passeig en bici per la ciutat...

Organitza: València en bici

COMPROMÍS DEMANA MODIFICACIONS EN LES TAXES DE FEM

La regidora de Compromís a l’Ajuntament de València, Consol Castillo, ha sol·licitat al regidor Ramón Isidro Sanchis que assumisca la responsabilitat per la calamitosa gestió dels residus i l’atracament perpetrat contra les famílies i els comerços valencians. En paraules de Consol Castillo, “el regidor Isidro Sanchis, que ostenta la responsabilitat municipal de medi ambient i la presidència de l’EMTRE, té una responsabilitat directa en el caos en la gestió dels residus perquè ha estat incapaç de posar en marxa polítiques de reducció i de reciclatge més efectives que reduïren els costos; i per no dir la veritat sobre la situació real de l’ens”.
La situació de fallida de l’EMTRE era notòria i imputable en totalitat al fracàs contundent de gestió dels residus que ha realitzat el PP en els últims anys, afirma Consol Castillo: “El regidor Sanchis en tota aquesta història ha estat jutge i part: incapaç de posar en marxa instruments per a reduir la generació de residus i una correcta separació, començant pels residus orgànics que representen vora el 50% del total”. I “en el paper de president de l’EMTRE, on l’Ajuntament de València té majoria absoluta, ha estat l’impulsor de la pujada desorbitada de la taxa de tractament, incomplint el programa electoral del PP, que establia que en temps de crisi no hi hauria una pujada de la pressió fiscal a les famílies ni als comerços. No han passat ni tres mesos i el PP ja ha incomplit una de les seues promeses estrela”.
A més a més, Compromís critica la forma en què l’EMTRE ha adoptat aquesta decisió, quasi d’amagat, fet que demostra que el PP sap que no ha fet ben fet. Aprovar-la en ple mes d’agost, sense comptar amb l’oposició, oferint la informació de la pujada 48 hores abans de l’assemblea, sense comptar amb les organitzacions ecologistes, sense les associacions de veïns… és una burla a la societat en el seu cojunt.
Per últim, des de Compromís lamentem que no s’haja acabat la construcció de les plantes de tractament pendents i que el cost de construcció s’haja duplicat: “Eixe endarreriment escandalós, i el consegüent increment del cost, és imputable a la mala gestió del regidor Sanchis, mentre que una correcta gestió haguera evitat pujar la taxa d’eixa forma”.
“Exigim al PP que, d’una vegada per totes, assumisca una política més eficient i ecològica dels residus per a incrementar els percentatges de reciclatge a l’àrea metropolitana de València, fet que al mateix temps contribuiria notablement a la reducció dels costos de gestió i tractament” ha destacat Castillo.