dilluns, 24 de maig de 2010

ARTICLE EL POBLE MAIG 2010

GOVERN PARALITZAT I ELS PROBLEMES QUE S'ACUMULEN
Hui, 28 de maig de 2010, fa tres anys de les eleccions municipals, el PSOE es va comprometre en el seu programa electoral a donar-vos explicacions amb sinceritat i transparència de la seua gestió i de l'evolució dels temes que ens afecten tots els veïns però de moment encara no ens han explicat ninguna de les últimes contractacions “digitals”: ni la del professor de la EPA sense atendre la borsa de treball ni la del substitut del peó de manteniment sense fer convocatòria pública perquè qui volguera es poguera presentar, ni per què estem pagant prop dels 30.000 €, en aquesta època de crisi, a un assessor que assessora tan malament, que cal dur les propostes als plenaris mes d'una vegada perque no han estudiat bé el tema... Continua l'enxufisme socialista!

Seguint amb el programa electoral del PSOE, ens prometien, entre altres coses una escolta infantil municipal (ni està feta ni se l'espera), inversions en l'escola pública (enguany han disminuït la partida pressupostaria de l'escola i de l'AMPA i no han donat la beca de llibres), cine tot l'any (això vol dir 3 pel·lícules en la setmana de la joventut?), crear un programa d'oci nocturn per a la joventut (este govern encara no ha presentat cap programa de res!), escola d'hivern per a les vacances de nadal, donar suport a les associacions (però si han baixat les subvencions!), revisar el PGOU, nou ordenament del polígon i del terrenys del parc dels militars (continuem esperant...), metro o tramvia (no s'ho creuen ni ells!), escola taller a l'antic ajuntament (s'han oblidat?).

I a més, tenen altres problemes damunt de la taula: empresa de jardineria que cobra però no complix el contracte, més de 350 persones del poble en el paro, les obres del nou ambulatori que si no s'acaben abans de gener es pot perdre la subvenció, els veïns del carrer major no poden descansar degut a l'excés de trànsit, els de Dr Fleming tenen el carrer fet un desastre i l'ajuntament no els atén, l'antic parc militar representa un perill per les persones que viuen allí sense condicions i amb perill d'accident, ... passa el temps i el govern paralitzat, i a fer-se fotos, que és el que realment els preocupa. El pacte PSOE-CV continua, després de tres anys, fent una gestió lamentable, i això que tenen majoria!!!!

dimarts, 18 de maig de 2010

ACTIVITATS BLOQUERES A LA VISTA

DIMECRES 19 DE MAIG 19:30H CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA MAJOR DE MELIANA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
convoca: Dones en Bloc Meliana


DIUMENGE 30 DE MAIG 1r PASSEIG PER L'HORTA "VOLEM L'HORTA VIVA I PROTEGIDA I LA VOLEM JA!"
organitza: Bloc de l'Horta Nord


Incripcions del 17 al 21 de maig de 16:00h a 20:00h a la seu del BLOC de Meliana (c/Túria,2). 5 euros amb samarreta i refresc al casó de Roca.

Els de Bonrepòs i Mirambell ens afegirem a Almàssera!

dissabte, 15 de maig de 2010

ACTIVITATS CAP DE SETMANA: MÚSICA I UNA ALTRA TROBADA

dissabte 15 maig a partir de les 21:00h i fins a la matinada Plaça de Massalfassar XIV Cant al ras gratuït


diumenge 16 maig tot el dia a Benimaclet Trobada d'Escoles en Valencià

A les 10:00h: Concentració a la plaça Machado (estació del metro) i cercavila pels carrers de Benimaclet. Porta de la subestació (Gaspar Aguilar 54)
d’11:00h a 13:00h: Més de 70 tallers dels centres que participen en la trobadaa les 11:00h: Contacontes Ricardo amb: contes a la maleta
a les 12:00h: Partides simultànies d’escacs
de 12:00 A 19:00h: Fira de la música en valencià amb actuacions en directe

dijous, 13 de maig de 2010

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (2a PART): PREGUNTES DEL BLOC i algunes respostes.


"Claro que lo sabemos pero ya lo responderemos"
J.Ángel Ramón (1r tinent alcalde)

-PREGUNTA 1 BLOC: Des de fa un any hi ha una persona contractada com a peó de manteniment per cobrir la pla
ça de la jubilació de Vicent "el maño". En aquell moment l'equip de govern digué que era una contractació provisional fins que es traguera la plaça. Estos dies s'ha aprovat un nou contracte per a esta persona en règim d'interinatge. Es té previst treure la convocatòria pública? Quan?
- L'EQUIP DE GOVERN NO RESPON.

- PREGUNTA 2 BLOC: Fa dos mesos vam preguntar sobre els terrenys de l'antic parc militar, se'ns va respondre que s'havia consultat al servei d'assessorament de la Diputació. Quina ha segut la resposta? Què s'ha avançat per buscar una solució definitiva al problema, que ja és gravíssim?

- RESPOSTA ALCALDE: No hem rebut contestació. Dimarts ho comentaré en un dinar que tinc amb ells. ( el BLOC pensem que el que es necessita és una reunió formal i no una conversa de dinar on tot solen ser bones paraules )

- PREGUNTA 3 BLOC: Hem sabut que l'equip de govern ha obert una pàgina al Facebook de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, on s'ha pres aquest acord?

-RESPOSTA REGIDOR DE COMUNICACIÓ: No tengo porqué pedir permiso. ( El BLOC li recorda al regidor que no és el mateix el grup socialista que el PSOE del poble que l'Ajuntament, l'ajuntament són tots els regidors i regidores del plenari!)

- PREGUNTA 4 : És Marcos Núñez (regidor de comunicació) el fotògraf oficial de l'ajuntament? Quins són els criteris per publicar les fotografies perquè la manipulació partidista és evident?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

- PREGUNTA 5: En les passades falles va vindre un grup de persones de Roccastrada a Bonrepòs i Mirambell,ho van fer de vacances o de viatge oficial?

-RESPOSTA MARCOS NÚÑEZ: Enviados por Andrea, el presidente del comité de hermanamiento. Se quedaron en mi casa a dormir.

- PREGUNTA 6: Si van vindre de viatge oficial, com vosté diu, perquè no es va comunicar als regidors i regidores de l'oposició i s'ha organitzat un acte oficial amb la presència de tots com s'ha fet sempre?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

- PREGUNTA 7: Qui és el director o directora del Butlletí d'Informació Municipal?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

- PREGUNTA 8: Quan començaran les obres del nou ambulatori? El regidor d'urbanisme és conscient que la subvenció té un termini d'execució i que ja ha més d'un any des que es va aprovar el projecte?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

- PREGUNTA 9: El Sr Madoley, assessor de l'ajuntament fa un mes que ja no té contracte i segueix treballant al despatx de l'alcaldia. Està treballant per amor al arte o tindrà alguna contrapartida perquè a un acord que hem llegit posa que es treurà el plec de contractació pròximament SENSE PUBLICITAT? Vol dir això que ja està clar que es tornarà a contractar a la mateixa empresa i per això està treballant gratis?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

- PREGUNTA 10: Per què s'estan gastant les subvencions del PLAN E i PLAN CONFIANZA en obres que corresponen a la Conselleria de Sanitat (ambultori nou) i la Conselleria d'Educació (reforma cuina escola) quan es podrien invertir en projectes que siguen responsabilitat de l'ajuntament?

- NO ES RESPON A LA PREGUNTA.

-PREGUNTA 11: Si en el contracte que es té amb l'empresa de jardineria inclou la reposició d'arbres, per què se'n compren tots els anys al Centre Verd?

- NO ES CONTESTA A LA PREGUNTA.

Després diuen que el BLOC no es prepara els plens i l'equip de govern no llig la documentació, no responen a les preguntes i hi ha regidors i regidores del PSOE que no intervenen ni una sola vegada en el ple.

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (1a PART)

Com cada dia que es celebra un ple a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, el BLOC ens preocupem de traslladar-vos el què es va parlar, els acords que es van prendre i les preguntes que vam fer.

Anem punt per punt i amb bona lletra!
 1. Actes anteriors. Es van aprovar totes les actes anteriors exceptuant la del ple ordinari del 5 de maig perquè no va arribar la documentació amb suficient antelació.
 2. Tarifa clavegueram. L'empresa Òmnium Ibèrica va presentar una proposta d'acord en què es puja la tarifa de clavegueram d'acord amb la ujada de l'IPC. De les dos propostes de tarificació possibles es considera més beneficiosa per als usuaris la tarifa binomia (una part fixa al mes i una altra lligada al consum). S'aprova la proposta amb els vots favorables del BLOC, PSOE i CV i el vot en contra del PP. Nosaltres considerem que l'explicació oferida en la comissió informativa per un empleat de l'empresa que és veí del poble és suficient per justificar en nostre recolzament la proposta.
 3. Instal·lació de nous comptadors d'aigua. L'empresa concesionària de l'aigua ava a procedir al canvi dels comptadors antics per uns altres més moderns que permetran la detecció més ràpida de fuites i subsanar problemes que ocasionen els aparells antics. S'aprova per unanimitat.
 4. Reglament de registre electrònic. L'aprovació d'aqeust reglament permetrà fer gestions burocràtiques des de casa tots els dies de l'any i a qualsevol hora del dia i evitar la presentació de documentació que ja s'ha presentat en altres ocasions. S'aprova amb els vots favorables de PP, PSOE i CV. El BLOC s'absté perquè no ha pogut estudiar la documentació perquè s'ha facilitat en molt poc temps. Cap dels regidors del plenari s'ha llegit el reglament i el secretari reconeix que no l'ha estudiat en deteniment.Vergonyós.
 5. Elecció del nou jutge o jutgessa de pau. L'equip de govern proposa a Asunción Porta Hortelano com a nova jutgessa. S'aprova amb els vots favorables de PSOE, CV i BLOC i l'abstenció del PP. Tot i que després, en les preguntes del públic es va comprovar que hi ha hagut errors en el procediment i que han deixat fora almenys a una persona que va presentar per registre d'entrada la seua candidatura.
 6. Modificació de crèdits del pressupost. El senyor alcalde pretén canviar el seu sou de 20000 euros a indemnització per no cotitzar a la seguretat social i damunt cobrar íntegrament els diners perquè per la seua discapacitat no té retencions de IRPF. El secretari informa oralment que si s'impugna aquesta modificació es guanya. Vergonyós. La protesta del BLOC aconsegueix que el punt quede sobre la taula.
 7. Compromís econòmic per al programa "Menjar a casa" per als anys 2010, 2011 i 2012. S'aprova per unanimitat. El regidor demostra que no té ni idea del programa incloent en el mateix a persones dependents (que només és per a persones majors) i dient que després l'acord es pot canviar (l'ha de corregir el secretari dient "esto no es un juego de niños, si se compromete se compromete").
 8. Informes presidència i organismes supramunicipals. El senyor alcalde informa que no ha anat a la reunió del Pactem Nord. El BLOC ens preguntem, no hi ha suplents?
 9. Mocions. Hi havia dos mocions però s'acorda deixar-les sobre la taula perquè, novament, l'equip de govern no ha facilitat la documentació als grups de l'oposició.
L'últim punt de l'ordre del dia són les preguntes, com el BLOC n'ha fet moltes, dedicarem la segúent entrada a explicar-les.

dimecres, 12 de maig de 2010

HUI DIMECRES A LES 20:30H PLE ORDINARI

Hui dimecres a les 20:30h, com cada dos mesos, es celebrarà un ple ordinari a l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:
 1. Lectura i aprovació, si s'escau de les actes anteriors.
 2. Nova tarifa del clavegueram.
 3. Canvi comptador d'aigua potable.
 4. Reglament de registre electrònic.
 5. Elecció nou jutge o jutgessa de pau.
 6. Modificació de vrèdits del pressupost i bases d'execució.
 7. Compromís econòmic exercicis 2011, 2012 i 2013 del programa "menjar a casa".
 8. Informes de presidència.
 9. Informes organismes supramunicipals.
 10. Mocions.
 11. Preguntes dels partits polítics.
 12. Preguntes del públic assistent.
Com bé sabeu, la gent del BLOC sempre vos animem a assistir. De tota manera en el que queda de setmana penjarem ací a la web un resum de com ha trascorregut la reunió.

dimecres, 5 de maig de 2010

HUI DIMECRES PLE EXTRAORDINARI PER ARREGLAR PAPERS MAL FETS

HUI DIMECRES PLE EXTRAORDINARI

L'equip de govern segueix sense fer bé les coses i per culpa dels seus errors (avisats ja en el seu moment pel BLOC) hui se celebrarà un ple extraordinari per subsanar-los.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- Modificació de l'adjudicació de l'edifici multiusos
Si, ho acaben d'adjudicar i ja estan modificant, i era d'esperar, perquè quan es van aprovar els plecs la regidora del BLOC ja va comentar que votaria en contra perquè no es podien incloure els honoraris de redacció del projecte i direcció de l'obra. Ara, la Generalitat ha dit el mateix que vàrem dir nosaltres i que s'ha de subsanar l'error. Al ple es modificaran els plecs i es llevaran els honoraris de radacció i direcció.

2.- Desestimar els recursos presentats per 2 empreses pel tema de l'adjudicació de l'obra, estes empreses consideraven que no s'havien valorat correctament les jornades de treball ofertades.


DIA: dimecres 5 de maig 2010

HORA: 20:30h

LLOC: Saló plens ajuntament

Cal saber: Als plens extraordinaris no hi ha preguntes ni dels grups polítics ni dels veïns i veïnes

dilluns, 3 de maig de 2010

ACTIVITATS CAP DE SETMANA: MÚSICA I MÉS MÚSICA

DIVENDRES 7 DE MAIG A LA SALA WOODY DE VALÈNCIA CIUTAT PRESENTACIÓ DEL 2n DISC DE SOUL ATAC "MERCAT NEGRE"
DISSABTE 8 DE MAIG CONCERT DE NO FROSTH I DE ELS AMICS DE LES ARTS A LA SALA WAHWAH DE VALÈNCIA CIUTAT

MÉS DE 350 PERSONES A L'ATUR I EL GOVERN MUNICIPAL PARALITZAT


Dissabte passat es celebrà el dia del treballador i la treballadora i la veritat és que els que tenim un treball digne ho hem de celebrar, però no podem oblidar-nos dels que hui eixiran al carrer perquè perilla el seu lloc de treball, o perquè els empresaris els han plantejat un ERO o perquè els volen retallar el sou o pitjor encara, perquè estan a l'atur sense perspectives de futur.

Al nostre poble, més de 350 persones estan sense treball i què fan les institucions? L'equip de govern municipal (PSOE-CV) fa uns mesos es va encomanar al “papá zapatero” i la veritat és que veient l'evolució de les dades, no podem dir que haja funcionat. El mateix diran del “Pla Confianza” de la Generalitat que com a molt donarà 3 o 4 llocs de treball i durant quant de temps?

I l'equip de govern què fa? Quines han segut les iniciatives municipals? Plans de formació per reciclar als parats de la construcció o d'empreses relacionades? Contractació fixa per a llocs de treball que es contracten any rere any en precari? Estimulació del comerç local? Res més lluny de la realitat. No s'ha fet res, i les perspectives no són millors. El govern del PSOE i CV està paralitzat, només es preocupen de fer-se fotos amb els veïns i veïnes i de fer promeses que no es complixen. I mentrestant les persones sense faena al nostre poble en són cada vegada més!

Vergonya ens donaria a nosaltres tindre un regidor de comerç que no fa res, un regidor de benestar social que no fa res, un regidor de foment econòmic que no fa res... i més encara quan tots els mesos cobren dels nostres diners per fer el que no fan.