divendres, 29 de juliol de 2011

MINCRÒNIA PLE ORDINARI JULIOL (2a PART): LES PREGUNTES DEL BLOC

PRECS I PREGUNTES DEL BLOC I ALGUNES RESPOSTES
(quasi totes les respostes es van fer en castellà però les hem transcrites)

Al regidor d'esports: on està la porteria de la pista de futbet del polígon? Pensem que està al camp de futbol. PREC: que es torne al lloc perquè en el camp de futbol no pot fer-se més que mal bé i a més fa falta per jugar en la pista del polígon.
Resposta: No sé on está, he parlat amb Miguel Rubio que és l'encarregat tampoc ho té clar, mirarem si està al camp de futbol i es tornarà al lloc.

Al regidor de festes: les barreres per als bous, van a estar sempre ocupant lloc en la via pública? A més allí s'estropetgen i valen molts diners. No caldria dir-li a la penya que seria millor guardar-les en un lloc tancat? 
Resposta: Hem parlat en la penya però no els ho hem comentat, no tinc molt clar si les volen vendre o és el corral... Ho estudiaré.

A la regidora d'educació: És cert que es van a posar dos barracons a l'escola? Es sap exactament per a quan de temps? Seran provisionals o sols seran els primers dels que vindran despres si no s'amplia l'escola?
Resposta: Les aules prefabricades estan molt bé. Són provisionals. No sabem quan estarà l'escola ampliada, en aquest moment es retiraran.

Al Sr. Alcalde: Hem comprovat que s'ha contractat a una persona: Asier Basurto Aldaz, podrien explicar quin tipus de contracte té, com s'ha fet la selecció per a aquesta contractació? S'ha seleccionat d'alguna borsa??
Resposta: S'ha contractat sense cap procediment de selecció. És funcionari interí, treballarà aproximadament 3 mesos. (Atenció, primer enxufat!, entenem que s'està burlant de tots els informàtics parats que hi ha al poble perquè no han tingut ocasió de presentar ni el seu currículum)

Al Sr. Alcalde: Hem comprovat que han col·locat dos pilons davant del Banc de València, damunt de la vorera. Qui ha autoritzat la col·locació dels pilons? No és perillós que estiguen col·locats ocupant el pas del vianants? 
Resposta: No es coneixia. Es mirarà.
PRECS

ORDENACIÓ TRÀNSIT: Quan es va canviar l'ordenació del trànsit, el BLOC va presentar una proposta alternativa que en aquell moment no es va tindre en consideració per l'equip de govern. Preguem a l'actual equip de govern que rescate la proposta del BLOC, que estava molt ben estudiada i nosaltres ens oferim a explicar-vos el que siga necessari.

BRUTÍCIA POLÍGON: En l'avinguda de la Marina (polígon), en la paret del parc hi ha molta brutícia de papers fora dels contenidors, i és una pràctica habitual en eixa zona. Preguem que es prenguen les mesures necessàries per evitar eixa situació. Adjuntem fotografia.

CARRER VICENT ANDRÉS ESTELLÉS: En el ple de data 24/5/2006 es va posar el nom de Vicent Andrés Estellés a un dels carrers d'ací enfront de l'Ajuntament, però no sabem per què a dia d'avui no està col·locat el nom correcte i al costat de Casa el Tendero consta com a Carrer Almàssera, i a l'altra banda com a Carrer del Mar, quan el seu nom es Vicent Andrés Estellés. Preguem que es col·loque el rètol amb el nom correcte el més prompte possible.

DEMANDES DE LA COLLETA: El BLOC ha tingut coneixement que per l'associació la Colleta s'ha demanat que es faça un skateparc en el polígon. Preguem que es tinga en compte la proposta de la Colleta.

INVENTARI DE BÉNS DE L'AJUNTAMENT: El BLOC també ha demanat en reiterades ocasions que es faça un inventari dels bens municipals, així que en aquest moment i donat el canvi de govern, insistim en el mateix.

NORMES D'ÚS XARXES SOCIALS AJUNTAMENT: Donada la utilització que es fa per part de l'ajuntament  de les noves xarxes socials, com el facebook, considerem que és necessari regular d'alguna manera la seua utilització, per això el BLOC ha redactat una proposta de reglament, que en este moment trasllada a la resta de la corporació perquè s'estudie la seua aprovació pròximament i la seua posada en marxa.


ACTES RELIGIOSOS: Per últim preguem a l'equip de govern que s'abstinguen de presidir les processons, donat que amb eixa actitud estan incomplint un acord de ple. No obstant recordar-los que si son catòlics practicant i tenen gust d'anar a les processons ningú els impedeix que ho facen a títol individual, però en la filera, com la resta de creients, i no en representació de tot el poble.

I per acabar, una reflexió que nosaltres ja fa temps que ens fem abans de cada ple i que després de les actituds que hem viscut en aquest ple traslladarem a la resta de grups polítics de l'ajuntament per servir millor els ciutadans...

"Si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tingues res a dir "
(Johann Kaspar Lavater-filòsof suís)

dijous, 28 de juliol de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI 27 DE JULIOL

El passat dimecres 27 de juliol a les 21:00h es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Un regidor del PSOE no assisteix al ple. Amb una assistència més gran del que era habitual en l'anterior legislatura es van anar desenvolupant els següents punts:

   1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
   Només hi havia 2 actes i com el PSOE va reclamar que es modificara un paràgraf d'una d'elles, aquesta es va quedar pendent de revisió i l'altra es va aprovar.

   2.- Desestimació del PAI del Sector 1.
   En aquest punt el BLOC va mostrar la seua alegria per l'aprovació d'aquest punt per tota la sèrie d'irregularitats que havien envoltat aquesta aprovació en contra dels propietaris, de bona part dels veïns i veïnes del poble, amb mentides com que era una zona degradada. Pensem que l'horta és un gran tresor i que s'ha de preservar per al futur millorant la qualitat de vida dels llauradors. A més a més, l'antic equip de govern havia amagat en un calaix 2 informes de tècnics municipals contraris a l'aprovació del PAI. Això és antidemocràtic, el BLOC va preguntar per estos informes en tots els plenaris i sempre es va negar la seua existència. Finalment aquest punt s'aprovà amb els vots a favor del BLOC i PP I l'abstenció del PSOE. Jesús Raga no va votar en tindre son pare terrenys en el PAI. 

   3.- Modificació del tipus impositiu de l'IBI urbana.

En aquest punt hi havia sobre la taula 2 propostes, la de l'equip de govern del PP: baixar el IBI urbana de  0,85 a 0,82 i la proposta alternativa del PSOE de baixar-ho a 0,80. La nostra argumentació fou la següent, vam demanar a l'equip de govern si s'havia fet un estudi econòmic de la situació de l'ajuntament i la possibilitat de baixar l'impost. Expressar que ens sembla una mesura que es posa als programes electorals per guanyar vots i que la baixada és ridícula, que es podria haver esperat i baixar-ho més quan es puga fer i no repetir els tràmits una altra vegada més avant. Que el PSOE no té cap credibilitat quan fa la seua proposta alternativa perquè fa pocs anys va pujar l'IBI de 0,74 a 0,85 i fa dos mesos estava governant i no ho va voler baixar. El BLOC va lamentar la lluita PP-PSOE que no condueix a res i que desprestigia encara més la política als ulls dels ciutadans. El BLOC votà a favor de la proposta en què es baixava més l'impost perquè es un benefici per als veïns i veïnes, en no prosperar, va votar a favor de la proposta de l'equip de govern. S'aprova la rebaixa de l'IBI Urbana a partir de 2012 de 0,85 a 0,82 amb els vots del PP i del BLOC i l'abstenció del PSOE.

4.- Aprovació de les festivitats locals per incloure al calendari laboral de 2012.
Com l'any que ve el dia 13 d'octubre i el 24 de juny són festius, s'ha aprovat passar els dies de festa local els dies 16 d'abril (Sant Vicent) i 11 d'octubre. S'aprova per unanimitat.

5.- Modificació ordenança per ocupació de la via pública.
En aquest punt el que pretenia és ajustar la taxa a la realitat que hi ha al poble en alguna cafeteria que té un covertís fixe (i les que en un futur poden fer servir el mateix sistema), la taxa que hi havia era desproporcionada en comparació a les taules i cadires mòbils. S'aprova per unanimitat.

6.- Modificació ordenança per la taxa d'ús de les dependències municipals per a la celebració de matrimonis.
En aquest punt el que es pretenia és adequar la taxa a l'ús que es fa de les dependències. Qualsevol boda que es celebre a l'ajuntament tenia una taxa de 100 euros per a la neteja posterior independentment de si s'utilitzava el saló de plens (s'embruta el carrer i la sala) o si es celebrava en el despatx del jutge de pau un dia laborable com un simple tràmit sense embrutar res. S'aprova per unanimitat però el BLOC va la puntualització que s'ha de fer esment que la taxa és per netejar i s'ha de netejar en el moment per evitar esbarons o la imatge de brutícia que queda fins al dilluns següent. A més afegir qeu en el cas que la parella que es case al jutjat de pau també embrute la via pública també haurà de pagar l'esmentada taxa.

7.- Aprovació de la rectificació al text de la modificació puntual del PGOU UE-11.
La unitat d'execució UE11 és la de davant de l'ajuntament nou. Des del principi haestat envoltada de "xapusses" típiques dels governs socialistes. Primers perquè les parcel·les eren tan grans que els propietaris ho tenien impossible per vendre-les, després van sol·licitar en diverses ocasions que es canviara d'unifamiliars a pisos i se'ls va negar, quan ho va comprar Ferrobús misteriosament ho van canviar immediatament afavorint que els possibles guanys del constructor es multiplicaren. Com en aquest tràmit es van fer irregularitats, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria ha enviat un informe a l'Ajuntamnet que s'ha de canviar novament per complir amb l'edificabilitat perquè no s'havien computat ni els àtics ni els semisoterranis. El BLOC demana que no s'aprove la rectificació perquè s'ha d'estudiar prèviament com s'ha de fer complir la nova distribució, que s'ha d'elaborar un nou PGOU i ja està ve fer pedaços a l'antic i que fent un poc de memòria històrica, totes les irregularitats a l'únic que beneficiaven era a una empresa constructura i el que han d'aprovar els polítics són propostes que beneficien al conjunt dels veïns i no a un constructor que a més, en èpoques passades, eren capaços de pràctiques del tot irregulars per enriquir-se. El PSOE perd els papers i diu que tots els constructors són uns lladres, el BLOC expressa que això no és cert. Finalment el tema queda sobre la taula i no s'aprova perquè el Secretari diu "Maria José, todo eso que has contado es así y si no se aprueva no se completan los trámites de la modificación y ya está".

8.- Informes de presidència
L'alcalde informa de les diferents resolucions d'alcldia que ha enviat per correu a tots els partits i dedica bona part del temps a explicar la gestió d'aquestos primers 45 dies: reunions que ha tingut amb diferents polítics de la ciutat de Valencià, de la diputació i de la Conselleria d'Educació. Informa que s'instal·laran 2 aules prefabricades a l'escola, que s'està posant ordre al caos informàtic de l'Ajuntament i denuncia nombroses irregularitats de l'antic govern com desaparicions de materials informàtic, factures exagerades i deficiències en intal·lacions fotovoltaiques o no supervisar les obres. També informa que Villegas (empresa que estava acabant edifici multiusos està en suspensió de pagaments i que estan buscant solucions). Al BLOC ens ha agradat l'explicació de l'alcalde perquè durant els governs socialistes la informació era escassa i poc detallada. Prenem nota de tot el que ha dit i farem preguntes en propers plens per fer el seguiment dels  anuncis que ha fet, els veïns i veïnes volen solucions als problemes no promeses dels polítics. Tindrem temps de demanar comptes.

9.- Informes organismes supramunicipals

L'alcalde informa que ha assistit a la reunió de la Mancomunitat del Carraixet, que la presidència ha passat a l'alcalde de Foios i que ell mateix serà vicepresident. També informa que ha assistit a l'EMSHI i que només ha segut la constitució amb els nous membres.

10.- Mocions

  • PSOE i BLOC presentem conjuntament una moció proposada per Escola Valenciana demanant que no s'aprove el Decret de Plurilingüisme que elimina els Programes d'Ensenyament en valencià sense prèviament l'anàlisi d'informes d'experts en educació i lingüística, sense un consens amb tota la comunitat educativa, sense cap informe diagnòstic sobre les competències lingüístiques dels alumnes en castellà, valencià i anglés, que es garantisca el compliment de documents i lleis com la Carta Europea de les llengües i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià entre d'altres. L'alcalde llig un argumentari de partit en què no respon a la moció sinó que tira floretes a la política educativa del Conseller d'Educació i diu qeu s'ha enviat a moltes associacions per a demanar-los opinió. La moció és rebutjada amb els vots en contra del PP (6) i els vots a favor de BLOC i PSOE (4).
  • El PSOE presenta una moció demanant que quan es trasllade l'ambulatori al nou edifici es cedisquen despatxos als grups polítics per realitzar la seua tasca amb més comoditat. El BLOC hem demanat que la retiraren per no ser gens oportuna ja que es sap que no hi ha lloc i no hi ha  data per al trasllat, que la presenten en el moment en que es faça efectiu el trasllat o aquest siga imminent i que el BLOC ha segut el màxim perjudicat per la situació actual perquè és l'únic dels partits que no té seu pròpia. L'alcalde reitera la opinió del BLOC i diu que ell no es pot comprometre a res perquè no sap l'espai que quedarà lliure ni quan serà possible el trasllat. Finalment el PSOE retira la moció. 

11.- Precs i preguntes ( deixem per a la següent entrada!)

diumenge, 10 de juliol de 2011

ASSEMBLEA OBERTA: QUÈ ES TRACTARÀ AL PLENARI? QUINA ÉS LATEUA OPINIÓ?

El proper dilluns 25 de juliol el Bloc de Bonrepòs i Mirambell, tal com va prometre en campanya electoral i amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana, celebrarà la primera Assemblea Oberta.

L'assemblea tindrà lloc sempre el dilluns anterior al ple ordinari i es convocarà per correu electrònic a totes les persones interessades. 

Si vols participar a les properes Assemblees Obertes escriu-nos a bimbloc@gmail.com i et convocarem.

Si t'importa el futur del poble i eres simpatitzant del BLOC no pots faltar!

La nostra visió de les festes de Sant Joan 2011

Un any més, ja han passat les festes de Sant Joan, i com a novetat respecte altres ocasions hem pensat que seria bo sempre que passen uns dies plens d'activitats girar la vista enrere i valorar els encerts i les coses a millorar. Felicitar a qui ha tingut bones pensades i criticar allò que no ha estat bé.

Abans de res voldríem felicitar a La Rondalla, La Coral, La Societat Musical i La Brama per oferir-nos unes nits inoblidables. A la placeta de Sant Joan vivim tots els anys concerts entranyables. El primer dels dos concerts fou el de la Rondalla La Tornada i la Rondalla de Guadassuar que ens féu repassar en veu baixa boleros de Machín i de Jorge Sepúlveda, els tangos argentins i les ranxeres mexicanes, el barrejat valencià recordant les cançons que acompanyaven el treball domèstic de les nostres mares o les músiques que escoltàvem a la ràdio en la nostra infància i adolescència. I uns dies més tard la banda ens oferia un concert homenatge al mestre Giner amb motiu del centenari de la seua mort. Quina delícia escoltar "L'entrà a la murta", "Es xopà "hasta" la moma" o "Una nit d'albaes"... 

A la mateixa plaça es celebrà el repartiment d'orxata i fartons per berenar grans i menuts amb la beguda més refrescant de la nostra terra. Cal felicitar les persones que en absència de festers mantenen viva la tradició.

El primer cap de setmana de juliol va estar carregat de música amb el gran treball titolat "Els Reis del Pop-Rock" representat per la Coral del poble. 3 sessions amb ple absolut a l'auditori de l'ajuntament i uns grans aplaudiment, més que merescuts, a un grup de persones que dedica hores i hores a assajar. L'obsequi d'un CD gravat ens va fer enormement feliços. No se'ns oblidaran mai els bons moments que vam viure. 

També cal remarcar el treball d'una altra associació del poble, Els amics de la pilota, que han netejat i pintat el trinquet (estava en un estat lamentable!) i han organitzat una partida. Enhorabona per la vostra faena, ara que no es tornen a abandonar les instal·lacions i que siguen un punt d'encontre per als amants del nostre esport.

I enmig de les tres funcions de la Coral, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de La Brama, una mostra del treball de tot el curs des dels més menudets fins a la gran Colla. Una vesprada de música tradicional però amb sorpreses i diversió com amb la sintonia de Pirates del Carib amb vestuari per a l'ocasió o l'obra amb ventalls dels alumnes de percussió. És un orgull comptar amb una de les colles més importants del País Valencià en el nostre poble, la llàstima és que molts veïns i veïnes no coneixen el seu treball. 

I també amb la participació de la Brama, l'Associació Cultural Macarella organitzà la replega de trastos per a la foguera de Sant Joan. Hi ha gent que no sap que fa 17 anys que es celebra un dels actes més màgics de les festes: el foc purificador, les herbes medicinals, la llum de la lluna, coca de llanda i mistela. Per molts anys Macarella, gràcies per recuperar tradicions populars com la foguera, que ens fan estimar la nostra cultura, les nostres tradicions i el barranc de Carraixet.

I l'ajuntament què? L'alcalde què? Doncs hem de dir que per una part ens alegrem que haja anat per primera vegada a vore activitats de les associacions (perquè no l'havíem vist mai en res!) però  també fer saber que no ens ha agradat gens vore'l presidint processons amb la "vara de mando". Ens ha recordat temps de dictadures en què el dictador passejava "bajo palio" i església i poder polític eren una mateixa cosa. I no diem que si l'alcalde és creient no haja d'anar a processons, el que diem és que ha d'anar com un feligrés més i no representant a tots els veïns i veïnes del poble. No ens agrada i a més ho fa sabent que incompleix un acord de ple. 

I per útlim hem deixat la "Tomatà", el sopar a la fresca a la plaça de Sant Ferran i ho hem fet per reconéixer que ha estat bona idea per part del regidor de festes deixar taules i cadires a la gent. Pensem que ha ajudat a augmentar la participació. De fet, el BLOC vam fer ús d'aquest avantatge i ens va anar la mar de bé. Ara, també hem de dir que potser caldria canviar l'activitat de després de sopar, l'orquestra no era massa bona i la que la gent tampoc té massa ganes de ballar. Pel que respecta al BLOC, vam aprofitar l'acte per fer-li un merescudissim homenatge sopresa a Miquel Esteve Forés, el primer regidor nacionalista de Bonrepòs i Mirambell. Li vam cantar "La gallineta" una de les seues cançons preferides i li vam regalar un socarrat acompanyat d'unes paraules de sincer agraïment en nom de tot el col·lectiu.

Des del BLOC volem agrair moltíssim a les associacions del poble que participen a les festes de Sant Joan la seua faena impagable, sense els vostres actes les vesprades i les nits de juny no serien tan boniques com ho són ara