dijous, 10 de març de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (2A PART): PREGUNTES DEL BLOC i algunes respostes.


· Reparació enfonsament c/Safor. Resposta: encara no s'han posat d'acord les empreses. Comentari BLOC: Demanem que el senyor alcalde li faça un requeriment a l'empresa perquè es solucione de forma urgent.

· Estudiar la reordenació del trànsit del poble. Resposta: s'estudiarà quan s'acabe l'edifici multifuncional. Comentari: Per fi reconeixen que el canvi fou per a mal, si hagueren escoltat les propostes del BLOC...

· Convocatòria d'un Consell Agrari. Resposta: es convocarà quan hi haja temes a tractar. Comentari: Com pot ser que només s'hagen convocat 2 Consells Agraris en 4 anys! Si hui s'han aprovat 2 mocions en el ple sobre agricultura serà perquè si que hi ha temes a tractar no? Poca importància li dóna l'exregidor i l'alcalde als llauradors del poble.

· Ple extraordinari sobre el manteniment de jardins pendents des del mes de juliol de 2010. Resposta: es convocarà després de falles. Comentari: L'alcalde va dir en juliol que es celebraria en setembre i ja han passat 6 mesos. Està esperant a que l'empresa ho arregle ara per no donar comptes i dir que tot està correcte?

· Neteja viària deficient costant molt més diners que abans. Resposta: Si no hi h acap queixa és que el servei és correcte. Comentari: No vivim en el mateix poble? O potser quan governava el BLOC les persones que es queixaven ho feien per ordre del PSOE perquè està clar i tot el món ho sap que el poble està igual o més brut i la neteja costa moltíssimes  més diners a l'any.

PREGUNTES PLENARI DE MARÇ 2011

- Pregunta al regidor de medi ambient: Per què s'ha celebrat el dia de l'arbre el 5 de març quan el dia internacional és el dia 31 de gener? Quantes persones han assistit a l'activitat? Quants diners ha costat?
Sense resposta

- Pregunta al regidor de cultura: Pensa explicar a la ciutadania per què la seua regidoria ha gasta més de 6000 euros més del que figurava en el pressupost l'any 2010? S'ha fet alguna activitat imprevista?
Sense resposta

- Pregunta al regidor d'educació: Per què es gasten diners en coses supèrflues i des de fa 2 anys no es paguen les Beques de Llibres? No és una prioritat ajudar a les famílies en la compra de material escolar i més encara en aquests temps de crisi econòmica?
Sense resposta

- Pregunta al Sr. Lluch: Pensa explicar als veïns i veïnes la causa del trencament del pacte de govern? Quina persona es farà càrrec de les seues regidories?
Sense resposta

- Prec: El BLOC li preguem al senyor alcalde que cree una Comissió amb tots els partits que conformen l'ajuntament i les associacions usuàries de la Llar Parroquial abans d'arribar a qualsevol acord de cessió de les instal·lacions per poder aprovar el millor acord per al poble. No es pot signar un conveni per a més de 25 anys de forma bilateral alcalde-rector sense comptar amb ningú.
L'alcalde diu que no ho tindrà en consideració.


QUAN ENS CONTESTARAN, D'ACÍ DOS MESOS?