dijous, 10 de març de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (1A PART)

El ple ordinari celebrat el dia 9 de març començà puntualment a les 20:30h. El BLOC tenim el gust d'explicar-te tot el que va ocórrer punt per punt per si no vas poder assistir:

       1. Actes anteriors. Es van aprovar totes les actes amb una puntualització del BLOC pel que respecta a les votacions sobre el Parc Militar on no quedava constància que la regidora del BLOC no va votar complint el dictament del secretari-interventor de l'ajuntament.
       2. Modificació de tarifes d'aigua potable. Tots els partits exceptuant el BLOC estaven disposats a aprovar la pujada de tarifes sense més. Maria José va intervindre i va deixar clar que tot i que l'empresa poguera fer finalment el que considerara oportú, era convenient que el ple votara en contra de l'augment perquè degut a la forta crisi econòmica no és moment per pujar les tarifes ofegant més encara a les famílies que ja fa molts anys que es puja anualment. Finalment, es votà en contra de l'augment de forma unànime.

3. Renovació del conveni amb la Diputació per a la continuïtat de l'Escola de Persones Adultes. S'aprova el punt per unanimitat, és un servei públic del que es beneficien molts veïns i veÍnes del poble.

4. Acceptació, delegació i compromís econòmic de l'obra de PPOS 2011. Es va aprovar per unanimitat però el BLOC ja va anunciar el seu vot en contra del projecte si els diners es destinen a acondicionar el nou ambulatori perquè aquesta obra l'hauria de pagar la Conselleria de Sanitat perquè és competència seua. Estes subvencions s'han de gastar en obres que siguen competència municipal.

5. Acceptació del conveni de cessió de la Llar Parroquial. El senyor alcalde retira el punt de l'ordre del dia perquè diu que han sorgit problemes amb el Vicari. El BLOC considerem que el senyor alcalde hauria de comptar amb tots els partits i amb els usuaris de la Llar abans de tancar qualsevol acord.

6. Mocions. 
            ·  El BLOC presenta una moció en contra del tancament de TV3 i de les multes arbitràries i desproporcionades a ACPV, en el segle XXI no es pot limitar la llibertat de les persones a triar la televisió que més els agrade. El resultat de la votació és 6 vots a favor (PSOE i BLOC), 4 en contra (3 PP i CV) i una abstenció (1PP). S'aprova la moció.

           · S'aprova per unanimitat una declaració institucional amb motiu del 8 de març, dia de les dones.

           · S'aproven per unanimitat 2 mocions sobre agricultura a petició de dos sindicats agraris, una per demanar que la Generalitat ajude als llauradors afectats per les gelades del més de gener i una altra per demanar que no s'aprove l'acord de lliure comerç de productes agrícoles entre Marroc i la UE.


I després Precs i preguntes del BLOC ... (pots llegir-les clicant ací