dimecres, 9 de març de 2011

HUI DIMECRES 9 DE MARÇ: PLE ORDINARI


Hui dimecres 9 de març de 2011 a les 20:30h es celebrarà una sessió ordinària del ple amb el següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
2-Modificació tarifes aigua potable 2011
3- Aprovació prorroga conveni amb la Dipu per al manteniment de l'EPA
4-Acceptació, delegació i compromís econòmic obra PPOS 2011
5-Acceptació cessió d'ús de la llar parroquial
6-Informes de presidència
7-Informes organismes supramunicipals
8-Mocions
9- Precs i preguntes

Ja saps que en els plens ordinaris és l'únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament  l'alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d'intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t'ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.