divendres, 30 de setembre de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI 27 DE SETEMBRE


El passat dimarts 27 de setembre a les 20:30h es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Es van anar desenvolupant els següents punts:

   1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
   Només hi havia 2 actes. Maria José Amigó demana que es corrija una intervernció seua sobre l'edifici multifuncional. Ha de quedar clar que el BLOC no està en contra de l'edifici sinó del projecte aprovat perquè el que volíem era la rehabilitació de l'antic ajuntament.

   2.- Modificació de la taxa de l'escola esportiva.
La proposta de l'equip de govern és fer gratuïta l'accés a les persones majors i la gimnàstica de manteniment i pujar al doble la taxa anual de les activitats infantils. La resta d'activitats continuen amb el mateix preu i s'amplia l'oferta a Taekwondo. El BLOC pregunta quin és el criteri per pujar el 100% les activitats infantils i altres ara són gratuïtes. A més proposa que es podrien ofertar descomptes a les famílies amb més d'un membre apuntat. Així mateix demana concreció i transparència en les contractacions dels monitors.  L'alcalde respon que la pujada és per comprar equipacions i que la baixada en la gimnàstica de manteniment és una promesa electoral que ell ha de complir.  S'aprova amb els vots del PP, el BLOC i el PSOE voten en contra.


   3.- Nomenament representants ciutats pel clima.


Desde 2009 el poble és una ciutat pel clima. Paguem una quota i no s'han activitats. Calia renovar el representar i el PP proposa a Fernando Traver. El BLOC pensem qeu el que cal és reactivar l'Agenda 21 local i el Fòrum ciutadà, estes plataformes no són locals i no serveixen per res. S'aprova amb els vots del PP i la resta s'absté.


   4.- Baixa xarxa joves.net


Des de fa anys el poble estava inscrit a la xarxa Joves.net. No es feien activitats al poble i es pagava una quota de 2500 euros anuals. La proposta de l'equip de govern és donar-se de baixa. El BLOC pensem que igual que en el punt anterior els pobles menuts necessiten una vertebració més a nivell mancomunat amb els pobles del voltant, per això proposem que ens donem de baixa però que es facen més activitats per a joves des de la Mancomunitat del Carraixet. S'aprova donar-se de baixa dela xarxa joves.net per unanimitat.


5.- Reconeixement extrajudicial quota 2007 AHNAR


Durant l'alcaldia del BLOC es va signar un conveni amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats de l'Horta Nord (AHNAR) on l'entita es comprometia a fer un seguit d'activitats de prevenció i informació a canvi d'una subvenció. En el 2008 l'alcaldessa "socialista" va decidir unilateralment rescindir el contracte i no pagar la subvenció de 2007 (aquesta qüestió hauria d'haver-se decidit al ple) amb l'excusa de que no havien realitzat les activitats. L'associació va presentar la jutificació de les activitats que van fer i han estat reunint-se amb l'alcalde anterior per demanar el pagament de la quota. El BLOC opina que la tasca d'aquesta associació és molt important tant d'ajuda als afectats com de prevenció per tant s'ha de pagar i punt. S'aprova amb els vots en contra del PSOE que es nega a pagar per no deixar en evidència la seua mala gestió.


En aquest moment, el Sr alcalde pretén colar un nou punt a l'ordre del dia: Modificar l'acord de 1983 per poder anar a presidir les processons amb la vara de mando. Maria José Amigó(BLOC) li explica que no és urgent, que ja ho sabia des de feia mesos i que ho haurà de decidir en un altre ple. L'alcalde fa una interpretació lliure de la Cosntitució Espanyola obviant el terme aconfessional i diu que convocarà un ple extraordinari.


6.- Informes de presidència


1) Venda i consum de beguda a la via pública: Han aprovat a la Junta de Govern Local que es necessitarà un permís municipal i una assegurança de responsabilitats civil (es comprometen a posar facilitats des de l'ajuntament)
2) Tenen previst muntar una Fira Comercial per tal de promoure el comerç local en Octubre.


7.- Informes organismes supramunicipals


1) L'alcalde explica que va assistir a la reunió de l'EMTRE (i votà a favor de pujar la taxa de fem per coherència amb el PP). Vergonyós Sr. Alcalde que tots paguem la mala gestió perquè es forren el seus  directius.


8.- Mocions


El BLOC presenta 2 mocions:


- La primera demanant que se suprimisca l'augment de la taxa de fem per considerar que no pot ser que els ciutadans paguem la mala gestió dels polítics del PP (són els que tenen majoria absoluta a l'ens des de fa molts anys).  Es rebutja amb els vots del PP (6 vots).


- L'altra en contra de la reforma exprés de la Constitució per limitar el deute i demana que en tot cas s'hauria de fer un referèndum per validar o no la modificació. El BLOC explica que no pot ser que aquest tipus de reformes les dicten els mercats i els dos grans partits es posen d'acord en 24h sense comptar amb la resta de representants ni amb la ciutadania. Aquesta reforma afecta tant a l'estat, com a les comunitats autònomes com als ajuntaments. Es rebutja amb els vots del PP (6vots), l'abstenció del PSOE (4vots). El BLOC vota a favor.


9.- Precs i preguntes
  
Les preguntes del BLOC les podeu llegir a la següent entrada.