divendres, 9 de desembre de 2011

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI 30 DE NOVEMBRE

El passat 30 de novembre se celebrà el ple ordinari de novembre.Si no pogueres anar però t'interessa el que allí es va tractar, ens hem pres la molèstia de fer-te una minicrònica, punt per punt.1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
Les actes es van aprovar per unanimitat encara que es va puntualitzar que hauria de constar en acta els debats previs a les votacions.

2- Pressupost 2012
Pots visualitzar i llegir l'argumentació del vot contrari del BLOC clicant ací. El pressupost s'aprovà amb l'únic vot favorable dels regidors i regidores del PP i el vot contrari del BLOC i el PSOE.

3- Al·legacions d'Urbe Construcciones a l'acord plenari de 28 de juliol de 2011
Es van desestimar les al·legacions presentades per aquesta empresa en relació al PAI del Sector 1. El BLOC va votar sí a desestimar aquestes al·legacions perquè pensem que aquest PAI no té sentit amb la quantitat de vivendes buides que hi ha al poble i solars sense edificar. Cal preservar l'horta productiva, que és el menjar i benestar per als nostres fills.

4- Modificació tarifes clavegueram

El BLOC demana que es vote en contra perquè no hi ha cap raó per augmentar les tarifes en aquestos temps de crisi en què les famílies passen més dificultats per arribar a final de mes. 

5- Mocions

El BLOC vam presentar 2 mocions: 

- Moció per demanar a l'estat la modificació de la Llei Hipotecària per permetre la dació en pagament. Pots llegir el text sencer clicant ací. Es va aprovar per unanimitat.
- Moció per aprovar una normativa de la pàgina de facebook de l'Ajuntament. Com el PP en va proposar una d'alternativa es va acordar fer una comissió per estudiar les dos propostes i fer-ne una consensuada.

El PSOE en va presentar 4: 

- Moció per demanar a la Generalitat que pague la part que li correspon dels contractes del programa ENCORP i PAMER. S'aprovà per unanimitat.
- Moció per instar a l'ajuntament a executar la partida destinada a dotar la piscina d'un ascensor per a discapacitats. S'aprovà però el BLOC es va abstindre per demanar que sempre que es faça una inversió pública s'adjunte un estudi de necessitat.
- Moció per fer-li un homenatge a l'escriptor Enric Valor amb motiu del centenari del seu naixement. Aquesta proposta fou rebutjada amb els vots en contra del PP i els vots a favor del BLOC i del PSOE. El senyor alcalde va fer bandera de la seua ignorància en dir que era un polític català i els regidors i regidores del PP van actuar com a uns autèntics analfabets i antivalencians. El BLOC i moltes de les persones presents en el públic vam sentir una gran vergonya i pena per comptar amb persones tan incultes i maleducades entre els nostres governants.
- Moció per demanar que es destinen més recursos per a la lluita contra la violència de gènere. Es va aprovar amb els vots a favor del BLOC i PSOE i l'abstenció del PP que no estava d'acord en les crítiques a les retallades de la Generalitat en aquest tema. és una llàstima que avantposen els interessos partidistes a un tema tan important,q ue està costant la vida i la salut a moltíssimes dones.

8- Precs i preguntes

 Les preguntes del BLOC les pots llegir a la següent entrada.