dimecres, 5 de maig de 2010

HUI DIMECRES PLE EXTRAORDINARI PER ARREGLAR PAPERS MAL FETS

HUI DIMECRES PLE EXTRAORDINARI

L'equip de govern segueix sense fer bé les coses i per culpa dels seus errors (avisats ja en el seu moment pel BLOC) hui se celebrarà un ple extraordinari per subsanar-los.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- Modificació de l'adjudicació de l'edifici multiusos
Si, ho acaben d'adjudicar i ja estan modificant, i era d'esperar, perquè quan es van aprovar els plecs la regidora del BLOC ja va comentar que votaria en contra perquè no es podien incloure els honoraris de redacció del projecte i direcció de l'obra. Ara, la Generalitat ha dit el mateix que vàrem dir nosaltres i que s'ha de subsanar l'error. Al ple es modificaran els plecs i es llevaran els honoraris de radacció i direcció.

2.- Desestimar els recursos presentats per 2 empreses pel tema de l'adjudicació de l'obra, estes empreses consideraven que no s'havien valorat correctament les jornades de treball ofertades.


DIA: dimecres 5 de maig 2010

HORA: 20:30h

LLOC: Saló plens ajuntament

Cal saber: Als plens extraordinaris no hi ha preguntes ni dels grups polítics ni dels veïns i veïnes