dimecres, 12 de maig de 2010

HUI DIMECRES A LES 20:30H PLE ORDINARI

Hui dimecres a les 20:30h, com cada dos mesos, es celebrarà un ple ordinari a l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:
 1. Lectura i aprovació, si s'escau de les actes anteriors.
 2. Nova tarifa del clavegueram.
 3. Canvi comptador d'aigua potable.
 4. Reglament de registre electrònic.
 5. Elecció nou jutge o jutgessa de pau.
 6. Modificació de vrèdits del pressupost i bases d'execució.
 7. Compromís econòmic exercicis 2011, 2012 i 2013 del programa "menjar a casa".
 8. Informes de presidència.
 9. Informes organismes supramunicipals.
 10. Mocions.
 11. Preguntes dels partits polítics.
 12. Preguntes del públic assistent.
Com bé sabeu, la gent del BLOC sempre vos animem a assistir. De tota manera en el que queda de setmana penjarem ací a la web un resum de com ha trascorregut la reunió.