dimecres, 24 de març de 2010

MINICRÒNICA PLE ORDINARI MARÇ 2010 (1a part)


1.- Es va aprovar per unanimitat la carta de bones pràctiques en l'administració autonòmica i local.

2- Es va deixar damunt la taula el segon punt de l'ordre del dia que era el codi de bones pràctiques per a la instal·lació d'infraestuctures de telefonia mòbil.

3- Es va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni de l'EPA amb la Diputació de València.

4- Es va nomenar a Gustavo LLuch com a representant de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell en l'EMTRE en substitució de Vicenta Bosch, i Marcos Núñez com a suplent. El BLOC va preguntar si Gustavo, com a regidor de CV, tindria llibertat per votar el que ell creguera convenient, donat que volíem pensar que la ideologia del PSOE no era la mateixa que la de CV, o si com a membre de l'equip de govern votaria igual que el PSOE. Ens varen contestar que tindria llibertat de vot. Abstenció del PP i BLOC.

5- Es va declarar desert per unanimitat el concurs de contractació d'energia fotovoltaica, perquè no s'ha presentat ningú.

6- Es va adjudicar definitivament a la mercantil VILLEGAS l'execució de l'edifici multiusos, amb el vot en contra del PP, abstenció del BLOC i vots a favor de PSOE i CV.

7- Mocions:

Es va rebutjar la moció presentada pel BLOC en relació a la convocotoria del Fòrum Jove perquè este decidira a què es destinaria el pressupost de joventut. Vots a favor del BLOC i PP i en contra del PSOE i CV.

Varen aprovar la moció de l'aigua presentada pel PSOE.

Varen deixar damunt la taula la de l'alliberament de la AP7, ja que el BLOC va preguntar si la proposta de llei a la que es feia referencia era la que eixe mateix dia havia presentat a les Corts el grup Compromís, que si era aixi estavem d'acord, pèro com no sabien res de la proposta de llei ho varen deixar damunt la taula.

Es va rebutjar una moció del PP que feia referència a tots els trasvassament, inclòs el de l'Ebre.