dilluns, 25 de gener de 2010

VINYETES DEL PLE: RIURE'S PER NO PLORAR

En el passat ple ordinari es van viure algunes escenes que mereixen un lloc a la secció riure's per no plorar de la nostra web. Jutgen vostés mateixos, a nosaltres ens dóna vergonya.

"PINTAR UN SAMBORI EN LA CALLE ES ENSUCIAR"
Escena protagonitzada per Marcos Núñez, regidor de cultura

Veí: Per què l'Associació Cultural Macarella a dia de hui encara no ha rebut la subvenció de 2009 si ja fa uns mesos va presentar tots els papers i compleix tots els requisits que demana la normativa municipal?

Marcos Núñez: Se le comunicó que debía limpiar lo que ensució en una de sus actividades.

Veí: Per a vosté pintar un sambori al carrer perquè juguen els xiquets és embrutar?

Marcos Núñez: Sí, pintar un sambori es ensuciar.

"CREO QUE ESTAN PONIENDO ASFALTO TRANSPARENTE"
Escena protagonitzada per José Ángel Ramón Carretero, regidor d'urbanisme

Veí: Ja fa temps que estan en obres a la vora del barranc de Carraixet a l'altura de l'antic Parc
Militar, sap vosté què és el que estan fent?

J.Ángel Ramón: No lo sé seguro pero creo que están poniendo asfalto transparente.