dimarts, 19 de gener de 2010

DEMÀ DIMECRES, PLE ORDINARI

Demà dimecres a les 20h es celebrarà un ple ordinari a l'auditori de l'ajuntament

L'ordre del dia és el següent:

1- Lectura i aprovació, si s'escau, d'actes anteriors
2- Ratificació acord de la JGL del dia 21 de desembre de 2009 sobre acumulació anualtitat 2009 al 2010 del pla d'inversions productives (edifici multiusos-ajunt vell).
3- Aprovació conveni amb l'empresa Ecovidrio.
4- Aprovació reglament del registre electrònic.
5- Adhesió a l'acord marc de col·laboració en matèria de menors infractors.
6- Mocio de la diputació per a la declaració de reparació i reconeixement del poeta Miguel Hernández.
7- Informes presidència
8- Informes organismes supramunicipals.
9- Mocions.
10- Precs i preguntes

Com sempre, et convidem a vindre, que no t'ho conten!