dilluns, 12 de gener de 2009

LA POSICIÓ DEL BLOC RESPECTE AL FINANÇAMENT AUTONÒMICinformació al dia a www.bloc.ws