dilluns, 2 d’abril de 2012

MINICRÒNICA DEL PLE DE MARÇ 2012 (2a Part): LES PREGUNTES DEL BLOC


Preguntes per a la sra regidora educació:
Pregunta 1- Quan es pagarà TOT el deute de la Conselleria amb l'escola. bequese escolars, beques de menjador? Pensen elevar alguna protesta per escrit a Conselleria?
Resposta: "Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la Consellería tiene un problema de liquidez que se está intentando solucionar lo antes posible"
Rèplica 1- El problema de liquiditat que vosté menciona, ens fa pensar en que aquest problema no afecta a altres partides com la F1. Què li sembla a vosté que l'expresident de la GV, Francisco Camps només haja assistit 2 dies al seu lloc de treball des d'agost, que seguisca cobrant puntualment i no se l'haja expedientat?
Resposta: " No tengo nada que decir al respecto".
 
Pregunta 2- Donat que encara no s'ha pagat el bonollibre a les llibreries des de setembre del 2011. L'any que ve hi haurà bonollibre o la Conselleria suprimirà l'ajuda?
Resposta: No lo sabemos.
 
Pregunta 3- Quan es durà a terme l'ampliació de l'escola pública? Les mesures que va prendre el director general eren per vore si cabia un altre barracó? Eixes eren les necessitats de Bonrepòs i Mirambell, un nou barracó?
Resposta: No era para el aula prefabricada, las medidas eran para la ampliación. No sabemos cuando se realizará la ampliación.
 
Pregunta 4- Sap vosté que han entrat a furtar als barracons i que s'han endut material per aproximadament 2000 euros? L'assegurança de l'escola ho cobreix? 
Resposta (de l'alcalde): S'està mirant si es pot incloure en l'assegurança del poliesportiu perquè no s'havia ampliat la de l'edifici de l'escola als barracons. Ja vorem.
(La sra Trives interromp amb molt mala educació dient que el que diu la portaveu del BLOC són tonteries i que hi ha  coses més importants de què parlar)
Preguntes a la sra regidora de manteniment/benestar social
Pregunta 5- En l'anterior ple es va dir que no hi havia cap problema en la rescisió del contracte amb les empreses de neteja viària i manteniment de jardins per al 31 de desembre. Pensa vosté que no és un problema per a l'ajuntament haver de pagar 6000 euros per  rescindir-lo abans de temps? No creu que haguera valgut la pena esperar a que s'acabara?
Resposta: Eso no es un problema. Pensamos que si que valía la pena.

Pregunta 6- Forat davant de la Pizzeria que deia l'alcalde que ho tenia damunt de la taula? segueix damunt de la taula del senyor alcalde?
Resposta (de l'alcalde): Seguix damunt de la taula.

Pregunta 7- Ens pot facilitar els criteris per rebre ajudes d'emergència de l'ajuntament? Ho diem per què veiem que varien les quantitats, les famílies que les reben... quan s'acabe el pressupost de la partida (que el PP va retallar) es deixaran de donar ajudes?
Resposta (de l'alcalde): Se vos facilitaran els criteris. Resposta de al regidora: Por supuesto, cuando se acabe el dinero pues no se darán más.

Pregunta 8- Quan es van netejar per última vegada els imbornals dels carrers? Estan tan bruts que no traguen aigua.
Resposta: Se han limpiado más de dos veces desde septiembre. Yo les digo a los que barren que los limpien y además también lo ha hecho la empresa Aguas de Valencia.
Preguntes a la sra regidora sanitat:
Pregunta 9- Quan es farà el trasllat del nou ambulatori? Pot dir-nos una data aproximada?
Resposta: Por desgracia todavía no se sabe.
Pregunta 10- Sap vosté si les previsions del Govern de la Generalitat és fer pagar als usuaris per les receptes?
Resposta: De momento no, yo sé que a las farmacias les ha costado pagar lo que debían pero de las recetas no se nada.
Preguntes al sr regidor d'hisenda i urbanisme/alcalde
Pregunta 11- La Conselleria ja li ha pagat a Villegas les 3 certificacions d'obra de l'edifici multiusos que li deu des de fa més d'un any?
Resposta: A dia de hui no.

Pregunta 12- Quan ens mostrarà l'esborrany on es plasmava la forma de tornar els diners dels veïns del parc militar? En l'altre ple ens va dir que ens ho passaria i encara ho estem esperant 2 mesos després.
Resposta: L'esborrany diu que als que han pagat no se'ls cobrarà enguany i del qeu han pagat se'ls descomptarà l'enderroc dels edificis però encara no està del tot aclarit. Se vos passarà.

Pregunta 13- Ha parlat vosté amb la Confederació sobre la polseguera que han de suportar els veïns del carrer barraquetes i com solucionar el problema?
Resposta: Si que s'ha parlat amb Confederació i s'està estudiant disminuir el trànsit fent desviant-lo per un altre camí i també hi ha la possibilitat de tancar-lo d'alguna manera i només deixar passar als veïns i també posar un tipus d'asfalt en la part de darrere de les cases de Mirambell. Encara no està aclarit.

Pregunta 14- El president de la Mancomunitat del Carraixet cobra?
Resposta: Que jo sàpia no, només cobra la secretària.

Pregunta 15- Té previst alguna solució per pacificar el trànsit en el carrer major? Han passat 9 mesos des que digué que buscaria una solució i els veïns/nes encara estan esperant.
Resposta: Estava esperant que el BLOC em passàreu la propsta que presentàreu fa anys. 
Rèplica: La nostra proposta es va presentar per registre d'entrada a l'ajuntament acompanyada d'un cd, busqueu-la que l'heu de tindre.

Pregunta 16- S'ha reunit l'alcalde amb el regidor de pedanies de València per tractar el tema del 36? 
Resposta: Vaig parlar fa temps i ja no he pogut parlar més. Li vàrem dir que estem interessats en què el 36 augmente la freqüència a 15min.

Pregunta 17- Quin és el motiu per autoritzar els veïns del grup Sant Joan a aparcar en zona peatonal i pública de forma gratuïta? S'acceptaran sol·licituds semblants d'altres zones del poble? 
Resposta: La placa de prohibit aparcar excepte veïns estava col3locada allí des que es va fer el barri roig i no es sap perquè es va retirar i l'únic que ha fet l'ajuntament és tornar-la a posar i entregar uns distintius que els identifica com a veïns. Hi ha 19 aparcaments per a tots els veïns. No està contemplat en altres zones del poble.

Pregunta 18- Què cobreix exactament l'assegurança de la llar parroquial que costa més de 600 euros a l'any? El rebut de l'aigua de la llar parroquial inclou l'edifici de la planta superior? Resulta extrany que es pague igual de llum que d'aigua quan els banys que és l'única despesa d'aigua estan quasi sempre tancats.

Resposta: No sabem què cobreix l'assegurança, fins ara la pagava la parròquia i ara la pagarà l'ajuntament. Es mirarà el tema de l'aigua perquè ara que ho comentes si que és extrany.

Volem agrair a les persones que ens han facilitat preguntes la seua col·laboració. Entre totes i tots fem un poble més participatiu i més implicat en el seu dia a dia.