dilluns, 2 d’abril de 2012

MINICRÒNICA DEL PLE DE MARÇ 2012 (1a Part)

El passat 28 de gener se celebrà el ple ordinari del mes de març.Si no pogueres anar però t'interessa el que allí es va tractar, ens hem pres la molèstia de fer-te una minicrònica, punt per punt.

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors
Es van aprovar totes les actes anteriors amb les modificacions proposades pel BLOC exceptuant una que quedà per a revisar perquè la senyora Sancho no va voler acceptar quines van ser les seues paraules en resposta a la pregunta: Quan es pagarà tot el deute de la Conselleria amb l'escola, ella diu que només es va referir a les despeses de funcionament que ja estan pagades però al nostre vídeo queda ben claret que es referia a tot. Li 'l passarem perquè es veja i esperem que es reconega.

2.- Pla d'ajust Reial Decret Llei 04/2012

El decret del govern de l'estat per pagar a proveïdors obliga als ajuntaments endeutats a elaborar un pla d'ajust a 10 anys i enviar-lo a Madrid perquè li donen el seu vist-i-plau. L'equip de govern ens ha presentat un pla d'ajust només un dia i mig abans del ple, tot i això , hem fet l'esforç de llegir-lo amb atenció i finalment el BLOC hem votat en contra pels següents motius ( s'ha aprovat amb el vot favorable dels 6 regidors/es del PP i l'abstenció dels regidors/es del PSOE): 
  1. dels 600.000 euros que els veïns i veïnes devem a proveïdors la meitat ens els deu la Generalitat a nosaltres i per tant és injust que demanem un préstec incloent els que la Generalitat ens deu i que paguem nosaltres els interessos.
  2. estem totalment en contra que el Banc Central Europeu els deixe diners als bancs a l'1% i el préstec a l'ajuntament ens el deixe al 5%. Per què han de fer negoci els bancs a costa dels ciutadans?
  3. El govern reconeix que l'ajuntament té 500.000 euros per cobrar en impostos i el pla d'ajust només consisteix en intentar millorar el cobrament. I si no funciona? No hi ha pla alternatiu.
  4. El govern central preveu que es pague abans a les empreses que denuncien a l'ajuntament i les que accepten una "quita", això vol dirq ue s'afavorirà les grans empreses front a les xicotetes i mitjanes empreses i autònoms que no tenen capacitat per denunciar o renunciar a part dels diners que els deu l'ajuntament. 
                                        Si vols llegir el document complet clica ací.

3.- Compromís econòmic i acceptació delegació obra camins rurals.

      En aquest punt tots els partits estem d'acord en demanar la subvenció i per tant s'han d'acceptar les condicions que marca la diputació. No obstant el BLOC puntualitzem que convindria que en les condicions no sempre en cas d'incompliment pagara "poca-ropa", és a dir, l'ajuntament i que en cas d'incompliment per part de la diputació també es contemplaren mesures sancionadores. S'aprova el punt per unanimitat.

4.- Informes presidència
     L'alcalde informa que se'ns han fet arribar les resolucions d'alcaldia i llig una carta de l'escola en què es puntualitza una informació publicada pel Butlletí del PSOE, que no es correspon amb la realitat.

5.- Informes organismes supramunicipals
     No s'informa de cap reunió.

6.- Mocions
     El BLOC presentem 5 mocions, a continuació les expliquem breument però es poden consultar els textos complets i el resultat de la votació als enllaços i a l'apartat "Les nostres propostes" d'aquesta web:
  1. Moció contra la reforma laboral. És rebutjada per la majoria absoluta del PP.
  2. Moció conjunta BLOC-PSOE contra la brutalitat policial a l'IES Lluís Vives de València i demanant responsabilitats polítiques. És rebutjada per la majoria absoluta del PP.
  3. Moció en contra de l'acord de lliure comerç de productes agrícoles UE-Marroc. És aprovada per unanimitat.
  4. Moció demanant la gravació dels plenaris municipals. És rebutjada per la majoria absoluta del PP.
  5. Moció sobre el pagament del deute amb els proveïdors. És rebutjada per la majoria absoluta del PP.
7.- Precs i preguntes