dilluns, 18 de maig de 2009

EL BLOC PROPOSA QUE EL LLIBRE D'HISTÒRIA DEL POBLE S'EDITE EN VALENCIÀ

Al plenari celebrat el passat dimecres 13 de maig, el BLOC va presentar una moció demanant que l'ajuntament editara el llibre d'història del poble en valencià i que per això es creara una partida pressupostària per a fer-ho efectiu el més prompte possible donada la gran acceptació que tindria.

El BLOC, a més, considera que el govern municipal està incomplint el Reglament Municipal de Normalització Lingüística, aprovat l'any 1992, en què es fixa que almenys el 50% de les publicacions de l'ajuntament hauran de ser en valencià i, per tal de fer-ho efectiu, es destinarà una partida pressupostària a tal efecte.

En els pressupostos del 2009 no existeix cap partida per a publicacions en valencià, és per això que el BLOC demanava la seua creació.

Durant el debat, el PP va recolzar la moció perquè considera que fou un error la publicació del llibre només en castellà, argument que va expressar també el regidor de CV que va afegir que considerava que s'havia d'editar en valencià però quan s'aconseguira una subvenció i va anunciar la seua abstenció.

El PSOE va votar en contra al·legant que el govern compleix la normativa, cosa que és falsa, que no es destinarà cap partida pressupostària per editar el llibre en valencià i que només si es troba finançament extern es farà l'edició.

Per segona vegada, el PSOE de Bonrepòs i Mirambell es nega a complir la legalitat. Fa dos mesos votant en contra de la creació d'un catàleg de patrimoni local que hauria d'estar aprovat des de fa 10 anys i ara votant en contra de la creació d'una assignació pressupostària per a publicacions en valencià.

Resultat de la votació:
BLOC sí, CV i PP abstenció i PSOE en contra. Moció rebutjada.