dilluns, 11 de maig de 2009

DEMÀ DIMECRES, PLE ORDINARI

Demà dimecres a les 20h es celebrarà un ple ordinari.

L'ordre del dia no és massa atractiu però almenys nosalts tenim preparades dues mocions relacionades amb el valencià a l'ajuntament: Una demanant una edició del llibre d'història del poble en valencià i l'altra perquè la nostra llengua siga la llengua d'acollida als immigrants. A més, ens contestaran les preguntes que férem en l'altre ple, o això esperem.

ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI MAIG
dimecres 13 maig 2009
  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
  2. Adhesió declaració institucional de la FVMP pels 30 anys de les eleccions municipals democratiques
  3. Conveni amb l'agència tributària per subministrament d'informació de caracter tributari a les entitats locals.
  4. Ratificació resolució alcaldia firma conveni amb la DIPU per a l'EPA.
  5. Adhesió a la xarxa de municipis de la CV sobre el canvi climatic i qualitat ambiental.
  6. Adhesió al conveni entre la GV, les DIPUS, i la FVMP en matèria d'administració electrònica.
  7. Modificació tarifa de clavegueram.
  8. Acceptació delegació contractació i compromis economic PPOS 2009.
  9. Acceptació delegació contractació i compromis economic camins rurals 2009.
  10. Precs i preguntes.
Vinga, que no t'ho conten, ens veiem a l'auditori de l'ajuntament!