dilluns, 2 de febrer de 2009

MORERA DEFENSA LA PARALITZACIÓ DELS EXPEDIENTS DE RECLASSIFICACIÓ DE SÒL

El secretari general del BLOC, Enric Morera, defensarà davant les Corts que el Consell de la Generalitat paralitze els expedients de re classificació del sòl que actualment estan en tràmit i que vulneren la legislació comunitària, així com aquells que no disposen de dotació d’aigua, confirmada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o la Confederació Hidrogràfica del Segura.

Morera ha explicat que, aquesta proposta ve motivada, perquè “fins ara la regulació legal de les reclassificacions de sòl, que exigien canvis normatius molt importants i controls exhaustius, s’havia transformat en una regulació laxa i sense molts controls administratius”. “Això va conduir a que moltes empreses, grans i menudes, es llançaren massivament a sol·licitar reclassificacions de sòl, cada vegada de major grandària”.

El secretari general del BLOC ha explicat que “en plena eufòria constructora, i donades les especials condicions creades per les modificacions legals introduïdes, una àmplia part del teixit empresarial i industrial valencià es va llançar de ple a l’adquisició de terrenys amb l’expectativa de ser agraciats amb la corresponent re classificació urbanística promesa. L’allau de peticions de re classificació de sòl va ser tal (més de 100 milions de metres quadrats, suficients per cobrir la demanda de sòl residencial, industrial i terciari per als propers 20 anys), que inclús empreses dedicades a altres sectors productius es van oblidar de les seues activitats tradicionals i es van convertir en noves empreses constructores”.

Segons Morera, el resultat de tota esta operació no ha pogut ser més catastròfic: “La Conselleria ha estat incapaç de complir amb el que va prometre, i no ha pogut dur a cap totes les reclassificacions de sòl sol·licitades. Este incompliment ha implicat que nombroses empreses que s’han llançat a comprar sòl, pagant el valor de sòl urbanitzable, es troben que en este moment tenen préstecs que han de tornar i que estan garantits per un sòl que no té altra classificació que ‘sòl no urbanitzable’. I mentrestant, s’ha desmantellat d’esta forma el fràgil teixit empresarial valencià, amb les greus conseqüències que té açò per a l’economia i l’ocupació”.

Morera creu que, per corregir aquesta tendència que ens ha portat al desastre, cal una mesura que signifique un punt d’inflexió en el model urbanística i en el model productiu valencià.