dijous, 13 de novembre de 2008

EL BLOC PREGUNTA, EL PSOE I CV CALLEN

Ahir es va celebrar un ple ordinari, en el torn de preguntes dels partits polítics el BLOC va fer les següents qüestions. Com aquestes qüestions no es van fer per escrit els regidors de l'equip de govern (PSOE i CV) no estan obligats legalment a contestar-les, però quin respecte tenen pels ciutadans i ciutadanes que van anar al ple i que volien conéixer les respostes?

El BLOC esperarem les respostes per escrit i us les farem arribar però no ens deixa de sorprendre que un equip de govern opte pel silenci davant les preguntes de l'oposició.

PREGUNTES DEL BLOC PER AL PLE ORDINARI DE 12 DE NOVEMBRE DE 2008

1- Per al regidor d'urbanisme: En quin estat es troba l'elaboració de l'informe tècnic respecte als terrenys del parc dels militars, que en el ple de 16 de juliol es va acordar es faria en 2 mesos?

2- Per al regidor d'esports: Quines mesures es pensen prendre en el camp de futbol i el trinquet, que es troben en un estat lamentable, després d'aquella proposta que ens va passar el regidor d'esports i que va resultar infructuosa?

3- Es va demanar per escrit còpia de l'expedient de l'oferta d'ocupació i contractació del personal Encorp, i encara no ens han donat res. Pensen fer-nos arribar les còpies sol·licitades? Ens consta que per al lloc de Tècnic d'Animació Juvenil es va traure l'oferta d'ocupació demanant com a requisits la titulació de TASOC o monitor d'animació jovenil. Es va comprovar per l'ajuntament si la persona que va resultar seleccionada complia eixos requisits?

4- Per al Regidor d'educació: En quin estat es troba la contractació del professor/a de l'EPA? Es conscient el sr. regidor que si no es contracta un professor es perdrà la subvenció, i que a més, donat que l'ajuntament està incomplint el conveni signat amb la diputació, esta pot recindir l'esmentat conveni?És conscient el sr. regidor que si no es contracta un professor llicenciat no es poden impartit totes les assignatures i que no es pot preparar als alumnes per a la totalitat dels examens per obtindre el títol de graduat en ESO?

5- Per al regidor de comunicació: Per quin motiu no s'ha publicat el Butlletí d'Informació Municipal? El sr. regidor ens va fer arribar un correu en el mes de juliol demanant que abans del 5 de setembre enviàrem l'article per a la seua publicació. Donat el temps transcorregut preguem que ens tornen l'article ja que en el mateix desitjàvem bones festes a tots els veïns i ara el que cal es desitjar bon nadal. Per què no encara no s'ha publicat?

6- Per al regidor de medi ambient: Quines noticies té el sr. regidor del Fòrum ciutadà? Per quin motiu no s'ha tornat a convocar? I ho preguntem perquè considerem que el sr. regidor pot tindre notícies donat que tant el president com el secretari són del partit socialista, i deuen tindre contacte. Per què no van assistir a la reunió convocada per l'empresa que farà l'estudi de paisatge del sector 1? Considerem que el forum ciutadà esta per a estes coses, i no sols per cobrir l'expedient a l'hora de demanar una subvenció, que a més no ha arribat.

7- Per al regidor de cultura: Per què el llibre sobre l'història del poble no s'ha publicat en valencià?

8- Per al regidor d'educació: l'escola publica es queda menuda, i el proper any possiblement no tinguem aules per a tots els alumnes, quina solució es pensa donar a esta situació? S'ha valorat la possibilitat d'adquirir terrenys per posar-los a disposició de la conselleria?

PREC

1- Preguem al sr. regidor de comunicació que el proper Butlletí d'Informació Municipal (BIM) es publique, per tal d'informar a tots els veïns i veïnes, que aquella subvenció de 150.000 euros que es va publicar que ens havien concedit, no ha arribat. Es va publicar sense tindre confirmació oficial i som de l'opinió que el poble té dret a saber la veritat.