dijous, 3 de maig de 2012

L'AJUNTAMENT PULVERITZA AMB SUBSTÀNCIES TÒXIQUES ALS PARCS INFANTILS


Durant les últimes setmanes els operaris de manteniment dels jardins de Bonrepòs i Mirambell han estat aplicant tractaments amb herbicides per tal d'eliminar les plantes no desitjades. En aquests tractaments s'hi han inclòs les zones de parcs infantils.  Amb posteritat al tractament s'han posat uns cartells on simplement s'indica "peligro veneno" i el pictograma característic de les substàncies tòxiques sense especificar quin ha estat el tractament, quina és la via d'intoxicació ni quin ha de ser el protocol a seguir en cas d'enverinament.
Des del BLOC es dubta de la legalitat de dits tractaments en zones utilitzades per xiquets i per tant, Mª Josep Amigó com a portaveu del BLOC es compromet a preguntar al senyor alcalde i a la regidora de manteniment sobre "quins han estat exactament els tractaments, si són legals, si és l'única manera de mantindre els jardins en bon estat i si s'han estudiats tractaments alternatius que respecten la salut pública i el medi ambient" així com també "si la manera d'informar als usuaris és la correcta i quina responsabilitat tindria l'ajuntament en cas d'intoxicació d'alguna persona".
En cas que no s'hagen seguit els protocols marcats per la llei, el BLOC estudiarà presentar una denúncia per tal que s'aclarisca qui té la responsabilitat en els fets perquè, en paraules de la regidora valencianista "es tracta d'un fet molt greu que afecta directament a població molt vulnerable com són els xiquets i xiquetes".