dimarts, 28 de febrer de 2012

HUI DIMECRES 29 DE FEBRER: PLE EXTRAORDINARI

Hui dimecres a les 20:30 al saló de plens de l'ajuntament se celebrarà un ple extraordinari amb el següent ordre del dia:


1.- Suspensió cautelar de la modificació puntual del PGOU zona antic quarter militar.
2.- Sol·licitud de subvenció a la diputació per a la modificació puntual del PGOU zona cementiri i revisió del PGOU del poble.
3.- Aprovació, si s'escau de les factures ESBER.