dimarts, 31 de gener de 2012

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI GENER 2012 (1a PART)

El passat 25 de gener se celebrà el ple ordinari del mes de gener.Si no pogueres anar però t'interessa el que allí es va tractar, ens hem pres la molèstia de fer-te una minicrònica, punt per punt.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
Les actes van quedar sobre la taula perquè es van enviar 1 dia i mig abans del ple i no van poder ser revisades pels grups polítics de l'oposició.
2.- Matització de l'aprovació de la modificació puntual del PGOU de la UE11
En el 2010 es va aprovar una modificació en la UE11 (davant de l'ajuntament) passant d'unifamiliars a eixample (pisos) en la que ni els soterranis ni els semisoterranis ni els àtics comptabilitzaven a efectes d'edificabilitat. El BLOC en aquell moment va votar en contra perquè eixa modificació suposava un increment en el nombre de vivendes sense tindre previst les dotacions necessàries (places escolars, ambulatori, jardins...) atenent a l'increment poblacional. A més a més, ja avisàrem que no era correcte. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria contestà que, efectivament s'havia de comtabilitzar els semisoterranis i els àtics. El PP i PSOE han aprovat la modificació amb les rectificacions de la Conselleria, el BLOC ha votat en contra pels mateixos arguments que emprà en el 2010.
3.- Tarifes d'aigua potable any 2012
S'aprova per unanimitat emetre un informe desfavorable a l'augment de les tarifes com ja va proposar el BLOC l'any 2010.
4.- Tarifes clavegueram any 2012
Es queda sobre la taula per a un millor estudi.
5.- Conveni amb la Federació de Societats Musicals de l'Horta Nord
S'aprova per unanimitat la signatura d'un conveni de subvenció de 300 euros/anuals entre l'ajuntament i la Federació de Societats Musicals de l'Horta Nord per a la celebració de la Trobada de bandes que se celebra anualment. Es tracta de posar per escrit una col·laboració que ja es donava.
6.- Normativa d'ús de la pàgina del Facebook de l'ajuntament
S'aprova per unanimitat la normativa amb la inclusió de les propostes del BLOC (drets lingüístics dels valencianoparlants i aconfessionalitat)
7.- Modificació de l'ordenança d'utilització del Saló de plens
Es queda sobre al taula perquè el BLOC convenç a la resta de partits que llogar la Llar Parroquial representa un perill per als usuaris perquè no reuneix les mínimes condicions de seguretat. Anteriorment la Llar era de l'Església i, per tant, era aquesta institució la responsable de possibles accidents, des de la signatura del contracte de cessió, la responsabilitat recau en l'Ajuntament. El BLOC votà en contra d'aqeust contracte per la enorme inversió que suposava posar-la en condicions.
8.- Informes de presidència
L'alcalde dóna compte de les resolucions dictades entre les que hi ha la contractació "a dit" de l'informàtic que des de juny fins al 1 de gener ha treballat sense cap tipus de selecció ni contracte. Aquesta persona en realitat és la persona de confiança de l'alcalde, ja que segons paraules del propi alcalde ara farà de periodista sense tindre cap preparació.
9.- Mocions
El BLOC presentà 4 mocions que podeu llegir als següents enllaços: una moció sobre el restabliment de l'abonament jove del metro (aprovada per unanimitat), la segona sobre l'ampliació del transport públic en horari nocturn els caps de setmana i un pla de millora de la xarxa (aprovada per unanimitat),  la tercera demanant la retirada del Decret de l'5 de gener de la Conselleria i proposant altres mesures per retallar i no en serveis públics (no s'aprova pels vots en contra dels regidors/es del PP) i l'última demanant que els plenaris siguen gravats en vídeo i penjats a la pàgina web de l'Ajuntament (es queda sobre la taula amb l'excusa de verificar si és possible)