dilluns, 3 de gener de 2011

PLE PRESSUPOSTOS: PITJOR IMPOSSIBLE!

PLE EXTRAORDINARI 29 DE DESEMBRE 2010
L'equip de govern ens té massa acostumats a convocar plens extraordinaris i últimament a fer-los en dates assenyalades al calendaris com a festes. El dia 29 de desembre, en plenes festes de nadal el senyor alcalde ens va convocar (una regidora del PP no va poder assistir) amb dos motius:

      1.-  Aprovar el pressupost de l'ajuntament per al 2011: 

Als partits de l'oposició se'ns va enviar la documentació a última hora, per correu electrònic únicament i per la confusió (diverses còpies del pressupost amb números diferents, dos informes del secretari interventor...). Després d'estudiar-los en detall el BLOC vam decidir votar en contra pels següents motius:
  • L'informe del secretari es manifestava contrari als pressupostos deixant clar que no es poden fer inversions si hi ha una situació de dèficit.
  • Pensem que s'ha de tindre la documentació definitiva amb més temps per poder fer propostes.
  • Es manté la retallada a les associacions del poble mentre no es retalla res de la partida d'assessorament de l'alcalde, l'empresa de jardineria i neteja que no fan bé la faena,...
  • Es puja la partida de la regidoria que gestiona l'alcalde (promoció econòmica) de 300 a més de 5000 euros sense cap justificació.
  • I sobretot perquè, no són un pressupostos que es basen en les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, perquè no s'ha fet autocrítica de la mala gestió municipal (per exemple desviacions de més de 6000 euros en cultura o un control nul de les empreses externes que cobren per uns serveis que no fan), perquè no s'ha tingut en consideració l'informe desfavorable del secretari interventor, perquè no és un pressupost realista i farà que augmente el deute municipal encara més (arrosseguem un deute de més de 140000 euros de 2010).
El resultat de la votació fou: 6 vots a favor (PSOE+CV) i 5 vots en contra (BLOC+ PP). Es va aprovar un pressupost nefast per a Bonrepòs i Mirambell.

       2.- Aprovació de les bases del Premi d'Igualtat Vicenta Bosch Palanca

Sobre aquest punt només hem de dir el que vam expressar tots els grups polítics presents a l'ajuntament exceptuant el PSOE: Ens pareix bé el premi però pensem que els premis no han de dur mai noms de polítics. A més a més, la senyora exalcaldessa no va fer cap mèrit extern a la representació en nom del PSOE a una sèrie d'institucions habitualment a canvi d'una compensació econòmica i no és una persona que haja destacat en l'opinió pública per les seues declaracions o accions.  El BLOC pensem que en tot cas aquest premi l'hauria de crear el PSOE si ho considera convenient i no el poble.

      El resultat de la votació fou 5 vots en contra (BLOC+CV+PP) i 5 vots a favor (PSOE). Finalment l'alcalde va considerar urgent la seua parovació i es va aprovar amb el vot de qualitat de l'alcalde aprofitant l'absència d'una regidora del PP (que l'alcalde coneixia prèviament i per això ho va portar a ple)

       3.- Certificació obra edifici multiusos. Es queda sobre la taula perquè els regidors i regidores de l'oposició van rebre la documentació el mateix dia del ple a migdia.

       4.- Al·legacions al PGOU de la ciutat de València. S'aprova un conjunt d'al·legacions preparades pel tècnic municipal al Pla General d'Ordenació Urbana de València. El BLOC no vam poder presentar al·legacions pròpies perquè se'ns va proporcionar la informació dies després que acabara el termini, així funciona l'ajuntament.