diumenge, 14 de novembre de 2010

MINICRÒNICA DEL PLE ORDINARI (1A PART)

El ple ordinari va començar amb poca gent al públic però amb molt temes a tractar.

  • El primer punt de l'ordre del dia feia referència a un canvi en l'ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram. El canvi que es va introduir era que els nous negocis que poden equiparar-se a una vivenda no hagen de presentar un projecte especial que si que han de presentar obligatòriament les indústries per fer grans abocaments. Aquest punt va ser consensuat per tots els grups polítics i s'aprovà per unanimitat. Aquest canvi facilita als nous negocis la seua implantació al poble.
  • El segon punt pretenia l'aprovació d'una ordenança reguladora de la venda i consum d'alcohol al carrer. En el torn de paraula el BLOC va fer puntualitzacions: Si el que es pretén es facilitar que en nits puntuals es puguen instal·lar barres al carrer, no es pot exigir a associacions sense ànim de lucre o festers tindre una assegurança civil si és molt cara. Tampoc pensem que és normal que un policia que veu a un menor bevent pel carrer en festes l'identifique, avise als seus pares i envie el cas a serveis socials, pensem que això és una exageració. El tema es quedà sobre la taula, no es va votar.
  • El tercer punt era una modificació del PGOU per canviar la normativa sobre la reserva d'aparcaments. La modificació plantejada per l'equip de govern obligava a totes les noves vivendes a tindre una plaça d'aparcament (inclús si no tens cotxe, si la vivenda és menuda s'obliga a comprar una plaça en un altre edifici) per tal d'aconseguir el permís d'obres i a més es permetia la venda de subsòl públic (places i carrers) per a aparcaments privats. El BLOC no podem estar més en contra d'aquesta proposta, s'ha d efomentar el transport públic i no es pot obligar a una casa en el nucli antic a tindre aparcament. Vendre subsòl públic vol dir no poder plantar arbres a les places i tindre problemes per a passar tubs en un futur. El tema es va quedar sobre la taula, no es va votar. 
  • El quart punt feia referència a l'aprovació dels comptes del 2009. L'alcalde va retirar aqust punt de l'ordre del dia. Sembla que no s'atrevix a treure a l allum les irregularitats manifestes que apareixen als comptes. Es quedà sobre la taula, no es va votar.
  • El cinqué punt tractava sobre la "necessitat" de canviar els materials de la façana de l'edifici multiusos (antic ajuntament) perquè segons l'empresa constructora no es pot garantir el subministrament. El BLOC denunciem la quatitat de canvis que hi ha hagut des del projecte inicial i posem en dubte l'excusa que es dóna per al canvi. En coherència amb la nostra posició contrària a aquest projecte s'abstenim en la votació i s'aprova únicament amb els vots de PSOE i CV.
  • El sisé punt pretenia l'aprovació de l'ordenança de la concessió d'honors i distincions. El text proposat per l'equip de govern és un esborrany mal fet i el BLOC pensem que aquesta ordenança ha d'estar ben feta, amb uns criteris clars, que garantisca un mínim de consens similar a altres que hem consultat. El BLOC presentem una proposta alternativa i el tema queda sobre la taula, no es vota.
  • El seté punt fou el canvi de calendari de recaptació d'impostos. El canvi més important és el fraccionament de l'IBI en dos terminis al 50%, també s'ha intentat que no coincidisquen els diferents impostos. El BLOC pensem que cal adaptar-se a aquests temps de crisi i pensem que el fraccionament ajuda a les famílies amb més dificultats. S'aprova el canvi per unanimitat.
  • El huité punt era una nova certificació de l'obra de l'edifici multiusos. El BLOC pregunta qui es farà càrrec de l'augment del 2% d'IVA i ens contesten que l'Ajuntament. Els retards i les continues modificacions del projecte per errors clamorosos i la idea de Zapatero de pujar l'IVA ens tocarà pagar-les a tots els veïns i veïnes. El BLOC s'absté i s'aprova la certificació amb els vots del PSOE i CV.
És vergonyós que dels 8 punts de l'ordre del dia 4 no es passen a votació per la nul·la voluntat de diàleg de l'equip de govern i la falta de serietat i de rigorositat en les seues propostes. 
I també ho és que preparen millor el plenaris que els partits del govern que han de demostrar la capacitat de governar el poble.

mocions i preguntes clicant ací