dimarts, 10 de novembre de 2009

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE PLE ORDINARI

Hui, dimecres 11 de novembre a les 20h es celebrarà un ple ordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació,si s'escau de les actes anteriors.
2.- Dimissió regidor
3.- Projecte d'execució i plec de condicions edifici multiusos (antic ajuntament)
4.-Plec de contractació i renting intal·lacions energia fotovoltaica.
5.-Acords sobre UE-6
6.-Suspensió de la tramitació del compte de liquidació provisional UE3.
7.-Denúncia sobre el conveni amb la diputació sobre recaptació executiva
8.-Modificació tarifa taxa clavegueram.
9.-Adhesió al Pla provincial de serveis informàtics 2010-2011 de la Diputació de València.
10.-Informes de presidència.
11.- Informes órgans supramunicipals.
12.- Mocions.
13.- Precs i preguntes.
MOLTS TEMES DELS QUE ES TRACTARAN T'AFECTEN DIRECTAMENT,
QUE NO T'HO CONTEN!