dimecres, 23 de setembre de 2009

EL PLE EN PREGUNTES I RESPOSTES

El BLOC fa preguntes concretes, l'alcaldessa, com és habitual, dóna llargues.


BLOC: A l'últim ple l'alcaldia es va comprometre a subscriure a l'escola a la revista infantil "Camacuc". S'ha formalitzat la subscripció?
Alcaldessa: No ho sé, ja ho preguntaré.
BLOC: Ja han finalitzat les obres de reconstrucció dels vestuaris del camp de futbol. Quin ús es té previst per a les instal·lacions? Com es va a gestionar el manteniment?

Alcaldessa: Tenim unes quantes coses mirades, el regidor d'esports informarà quan ho tinga més clar.
BLOC: Segons informà l'alcaldia al ple de març, durant l'estiu s'anaven a realitzar unes obres a la cuina de l'escola que eren imprescindibles. Per què no s'han realitzat les obres? Suposant que l'alcaldia haja demanat explicacions als responsables, pot informar sobre el contingut de les reunions que s'hagen tingut amb els responsables de conselleria?

Alcaldessa: Jo cride per telèfon però el responsable no es posa al telèfon.
BLOC: En juny se'ns va fixar el dia 10 per desallotjar el despatx del grup municipal en només una setmana amb l'excusa que el trasllat de les oficines municipals era imminent. Per què no s'ha realitzat encara el trasllat? Quan van a començar les obres de l'ambulatori nou?

Alcaldessa: Ja han començat a traslladar-se les oficines, esta setmana faran les remodelacions per passar allí l'ambulatori.
BLOC: Al mes d'octubre començaran les classes de l'EPA, ja s'ha contractat tot el professorat? En el cas que la resposta siga afirmativa, quins criteris s'han seguit? S'ha fet alguna convocatòria pública?

Alcaldessa: Els professors seran els mateixos de l'any passat, no tenim pensat fer cap convocatòria pública.
BLOC: Als parcs de davant de l'ajuntament juguen alguns xiquets i Xiquetes del poble però estan tancats. S'està negociant l'obertura amb els propietaris?
Alcaldessa: Hi ha un problema amb Iberdrola i per això no es poden recepcionar les obres. S'està treballatn per solventar-ho.
BLOC: Sobre l'edició valenciana del llibre d'història del poble, tenim constància que existeixen diverses convocatòries de subvencions, s'ha sol·licitat ja alguna d'elles tal i com es va comprometre l'equip de govern?

Alcaldessa: No tenim constància que hi haja cap subvenció, si la regidora del BLOC ho sap que ho comunique.

Senyora Vicenta Bosch, vosté és l'alcaldessa del poble i cobra un bon grapat de diners per dedicar-se a solucionar tots aquestos problemes, no busque excuses i culpes en els altres de la faena que vosté no fa.

El BLOC seguirem preguntant esperant respostes més concretes, és la nostra faena, més que li pese.