dissabte, 11 de juliol de 2009

CARTA OBERTA

A l’agrupació local de Bonrepòs i Mirambell, al regidor d’educació Marcos Nuñez i a l’Alcaldessa, Vicenta Bosch:

Donat la referència que es fa a mi en el últim “de participar”, ja que sóc jo, VICEN MUÑOZ “la prima” a la que es fa referència en el següent paràgraf:

Ampliación al doble de horas y de sueldo del contrato de la prima de la anterior alcaldesa, también militante del Bloc, como profesora de la EPA.”

i com no m’agrada que a la gent se li diga que és una “AMBUSTERA”, voldria aportar una sèrie de dades, no siga cosa que en el pròxim plenari, la senyora alcaldessa s’ho tingues que tornar a escoltar:

  • La primera persona que em va contractar com a professora de l’EPA va ser Vicenta Bosch Palanca i jo que sàpiga a dia d’avui no sóc familiar seu.

  • No es varen doblar les hores del meu contracte sinó que es passaren de 5 hores a 9 que és el que ve marcat per la Llei.

  • I per últim, l’augment del sou no va ser tampoc el doble sinó allò que seguint la llei i la categoria professional per la qual estava contractada, va calcular el senyor secretari-interventor.

Si el partit socialista de Bonrepòs i Mirambell, a més de no tindre bona memòria ( ja que casualment enguany oblidà l’existència d’una borsa de treball LEGAL i deixà durant mesos a l’escola sense professora) no en sap de matemàtiques, podien haver-se matriculat durant la temporada que jo era professora i ara diferenciarien entre “el doble” i allò estipulat per la llei.

Vicen Muñoz Laguarda